BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczewska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola rynku alternatywnego w stymulowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
The Role of Alternative Market in the Development of Small Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 199-207, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Rynek, Rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Market, Development, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szansą na wypełnienie istniejącej luki dostępu do kapitału dla małych i często młodych spółek są specjalnie dla nich przeznaczone segmenty rynku kapitałowego, zwane rynkami alternatywnymi. Pierwszy taki rynek w Polsce (pod nazwą NewConnect - Rynek Akcji GPW) został stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007 roku. Powołując do życia NewConnect, jego organizator korzystał z doświadczeń krajów rozwiniętych, w których funkcjonują rynki kapitałowe o wieloletniej tradycji, w tym właśnie rynki alternatywne. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy rynki te w rzeczywistości wpływają stymulująco na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP (czy spełniają swoje "statutowe" zadania i funkcje)? Zagadnienie zostanie omówione na przykładzie polskiego alternatywnego systemu obrotu NewConnect.(fragment tekstu)

In August 2007 Warsaw Stock Exchange launched alternative market named NewConnect. It is a new initiative on Polish capital market which targets on small companies looking for capital essential for their business development. Taking under consideration two years of existence and number of listed companies the role of NewConnect is going to be predominant. NewConnect not only helps companies to collect money but also gives them a chance to take care about their promotion and corporate matters(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Lisowska, Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 2007
  2. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. G. Łukasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007
  3. P. Filip, Działalność inwestycyjna w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin 2009
  4. K. Kucharczyk, Nie tylko po kapitał, "Almanach Rynku Alternatywnego NewConnect 2009", dodatek do Gazety Giełdy "Parkiet" 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu