BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Forma prawna podmiotów wykonujących usługi turystyczne
Legal Form Entities Performing Tourist Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 361-370
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne
Tourism, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykonywanie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług turystycznych, wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymogów natury prawnej. Dla ich spełnienia nie bez znaczenia jest przyjęta forma prawna. W działalności turystycznej najczęściej występującym podmiotem wśród operatorów turystycznych są biura podróży. Jeżeli chodzi o tworzenie i funkcjonowanie biur podróży, generalnie można by w tym względzie odwołać się do prawa Unii Europejskiej. Do tej kategorii należy bowiem zaliczyć cały pakiet uregulowań prawnych, które służą usprawnieniu m.in. ochrony konsumenta we Wspólnotach Europejskich. Odnosi się to w szczególności do turystyki, jak i transportu z nią związanego. Jedną z najistotniejszych jest dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. (fragment tekstu)

Using a wide range of providers of tourist services at the present time has become so common that this should not arouse any emotion. However, the element of universality, and hence the risk of coming to the clients of travel agencies may not pose any problems. Therefore, because of the expectations of society has been necessary to introduce certain legal and organizational forms to the proper government supervision over implementation of the stakeholders of tourism. Undertaken by the Polish legislature steps in this regard, the principle aim in two directions. Firstly, to fulfill the commitments it to the Polish result from the fact of membership in European structures, for which consumer protection is often a matter of utmost importance. Secondly, because of the worrying signals about the reliability of the services performed by incompetent operators. This work is in some way to answer that in both cases, the protective system designed for customers of travel agents to protect against illegal activities on the part of business travel. Trivial in this role to have legal status and supervision of a control population of the marshal. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006, s. 61.
  2. M. Wajgner, R. Tylińska, Ekonomia i prawo w turystyce, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009, s. 87.
  3. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 23-24.
  4. K. Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r., [w:] Transformacje prawa turystycznego, red. P. Cybula, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009, s. 77-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu