BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Formella Marlena (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja a zasoby kadrowe biur podróży - na przykładzie trójmiasta
Education in the Field of Tourism and Recreation and Personnel Resources of Travel Agencies Exemplified by Tri-City
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 383-393, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Biuro podróży
Tourism, Recreation, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Występowanie dużej liczby podmiotów oferujących w sumie bardzo do siebie podobne produkty skutkuje wzrostem konkurencyjności na rynku. Tworzyć przewagę można w oparciu o posiadany wyjątkowy i unikalny produkt turystyczny albo umiejętnie zarządzając kapitałem intelektualnym (ludzkim)1 i innymi nietrwałymi aktywami, np. w postaci dobrego wizerunku oraz stosunków z klientami. Niematerialność usług biur podróży sprawia, że o jakości ich usług w dużym stopniu decydują kompetencje i umiejętności pracowników. Klienci budują opinię o firmie na podstawie swoich oczekiwań i doświadczeń w kontakcie z jej pracownikami. Zatem dobrze wykształcony personel to fundamentalny element produktu biur podróży. (fragment tekstu)

The study presents an influence of vocational education in the field of tourism and recreation on personnel resources in Tri-city travel agencies. The analysis of subject literature, diagnostic survey with questionnaire as a technique, and available in the Internet secondary data were used in the process of solving the research problem. The gathered material proved oversupply of tourist staff. While it is true that in every second Tri-city travel agency a graduate of a professional college of tourism and recreation was employed, however their percentage in the entire employment was much smaller. Additionally, the ratio of travel agencies employees and graduates clearly showed the existence of the employer's market. Subjects recognised that foreign languages, computer science, bases of tourism, geography of tourism and tourist services were of the highest importance at their work. Colleges also put attention to the realization of these subjects. Students who geared up for the labour market thought, that an influence on their chances of employment would have economic crisis, and every third of them was not prepared for such a situation. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F.B. Kubiak, A. Korowicki, Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu efektywności organizacji turystycznych, Zeszyty Naukowe US nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, WNUS, Szczecin 2008, s. 71- 79.
  2. J. Otto, Marketing rekacji. Koncepcja i zastosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 37.
  3. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 178.
  4. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. L. Liberska, PWN, Warszawa 2002, s. 17- 18.
  5. K. Łopaciński, T. Dziedzic, M. Byszewska-Dawidek, Rynek biur podróży 2008, dynamika - wskaźniki - prognozy, "Wiadomości Turystyczne", Instytut Turystyki, Warszawa, czerwiec 2008, s. 17-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu