BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicka-Birula Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe
Means-End Chain Approach in Identification of the Value for the Customer Structural -Network Modeling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 417-430, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Rynek integralny, Wartość klienta, Klient
Integral market, Customer value, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię identyfikacji wartości dla klienta (value for the customer) w ujęciu relacyjnym. Autorzy proponują podejście środków-celów jako narzędzia koncepcyjnego pozwalającego na identyfikację wartości dla klienta na rynku zintegrowanym przy podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji ograniczonych zasobów w sferze konsumpcji, oszczędzania i inwestowania. Wykorzystanie podejścia strukturalno-sieciowego pozwala na integrację klasycznej analizy sieci społecznych pozwalającej na dotarcie do ponadjednostkowych właściwości relacyjnych i modeli strukturalnych określających zależności przyczynowe zachodzące między własnościami obiektów a zależnościami sieciowymi wynikającymi z ich interakcji(abstrakt autora)

The paper takes up the issue of identifying the value for the customer in the relational framework. The authors propose the means-end chain approach as a conceptual tool which allows to understand how consumers perceive the values on integral market at the allocation decision of limited personal means among consumption, savings and investments ends. The network -structural approach integrates SNA methods based on emergent relational properties of the net and structural regression models that test the causal relationships between the actor's attributes and network-relational properties emerged from the mutual interactions between actors.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Walter, T. Ritter, H.G. Gemunden, Value creation in buyer-seller relationship: Theoretical considerations and empirical results from a supplier's perspective, "Industrial Marketing Management" 2001, nr 30(4).
  2. R. Sanchez-Fernandez, M.A. Bonillo-Iniesta, Consumer Perception Of Value: Literature Review And A New Conceptual Framework, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour" 2006, nr 19.
  3. S.P. Borgatti, M.G. Everett, L.C. Freeman, Ucinet For Windows: Software For Social Network Analysis, Analytic Technologies, Harvard 2002;
  4. M. Huisman, M.A.J. van Duijn, Software for Social Network Analysis, w: Models and Methods in Social Network Analysis, red. P.J. Carrington, J. Scott, S. Wasserman, Cambridge University Press, New York 2005
  5. S.P. Borgatti, Centrality and Network Flow, "Social Network" 2005, nr 27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu