BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów
Gathering, Sharing and Using Market Information and New Product Development Performance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 431-442, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Produkt, Informacje ekonomiczno-finansowe, Rynek
Product, Economic and finance information, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką, stwierdzono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem informacji rynkowych przy tworzeniu nowych produktów a rozpatrywanym wynikiem finansowym.(abstrakt autora)

The paper deals with determining relationships between gathering, sharing as well as using market information in new product development and financial performance of new product development. These relations have been sought on a basis of the results of empirical study undertaken among national high technology companies. By applying standardized multiple regression there was a positive relationship found between using market information in new product development and new product's financial success.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Stefanowicz, Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
 2. E. Niedzielska, Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych, "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 4
 3. W. Wrzoska. Za: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998
 4. B. Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007,
 5. J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003
 6. A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54 (April),
 7. J. Mohr, J.R. Nevin, Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54 (October), No. 4
 8. A. Menon, P.R. Varadarajan, A model of marketing knowledge use within firms, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, October,
 9. E. Maltz, A.K. Kohli, Market intelligence dissemination cross functional boundaries, "Journal of Marketing Research" 1996, Vol. XXXII, February
 10. A. Dobosz i in., Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005
 11. M. Gruszczyński, P. Mierzejewski, Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu