BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński), Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryteria analizy społeczności wirtualnych
Analysis Criteria for Virtual Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 455-462, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Serwisy społecznościowe
Web portals, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestie kryteriów segmentacji, które mogłyby zostać użyte w procesie segmentacji społeczności wirtualnych. Proponowanie kryteria to: kryterium modelu działania, kryterium przeznaczenia, kryterium rejestracji i dostępności, kryterium wpływu użytkownika na content oraz kryteria społeczno-ekonomiczne. Artykuł zawiera również dwa przykłady zastosowania przedstawionych kryteriów dla charakterystyki dwóch portali społecznościowych(abstrakt autora)

The paper considers issues of segmentation criteria, which could be used in segmentation process of virtual communities. The proposed criteria are as follows: the criterion of business model, the criterion of purpose, the criterion of registration and accessibility, the criterion of the scope of user generated content and the socio-economic criteria. The paper also presents two examples of using the proposed criteria for characteristics of two virtual community sites.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne, w: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, t. 1,
  2. N. Abercrombie, S. Hill, B.S. Turner, The Penguin Dictionary of Sociology, London, 1994,
  3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1996
  4. Społeczności w Polsce, Megapanel PBI Gemius "Media i Marketing", dodatek I, z dnia 26.08.2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu