BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hall Hanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni
Students' Satisfaction Measuring Methods Applied by Polish Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 463-472, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Studenci, Pomiary
Students, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza metod pomiaru satysfakcji studentów stosowanych w polskich uczelniach, w tym metod pochodzących z zachodnich firm i uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji metody SERVQUAL. Zwrócono m.in. uwagę na wyodrębniane komponenty satysfakcji i stosowane w kwestionariuszach skale pomiarowe. Przedstawiono także propozycje autorki w ramach wybranych aspektów podjętego tematu(abstrakt autora)

The purpose of the paper is the analysis of methods of student's satisfaction survey, which are applied at Polish universities, therein methods which come from west companies and universities and particularly the modifications of the SERVQUAL method. The attention is paid inter alia to the chosen satisfaction components and applied in questionnaires measuring scales. The author's own suggestions in this field are also featured(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, "Journal of Retailing", 1988, vol. 36.
  2. A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, A conceptual model of service quality and its implementation for future research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49,
  3. W. Nierzwicki, A. Rudzik, Pomiar jakości usług edukacyjnych metoda Servqual, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2003, nr 2,
  4. E. Pryłowska, Ocena stopnia oczekiwań studentów w zakresie jakości kształcenia przy wykorzystaniu metody servqual, w: Student jako waŜne ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2004.
  5. E. Więcek-Janka, A. Tietz, S. Woźniak, SERVQUAL - badanie oceny jakości usług edukacyjnych wyższych uczelni w Gnieźnie, w: Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej, red. A. Buczek, D. Czajkowska-Ziobrowska, D. Rondalska, P. Ziobrowski, Wyd. WyŜszej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009,
  6. A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, J. Hurek, Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych, w: Aktuální otázky výuky chemie (Actual Questions of Chemistry Education), red. M. Bilek, Gaudeamus, Hradec Kralove.
  7. A. Sztejnberg M Stypułkowska, Ocena względnej ważności wymiarów SERVQUAL jako metoda wspomagania jakości kształcenia w szkole wyższej, w: Media i metody wspomagające jakość kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005,
  8. A. Sadurska, I. Wrońska, L. Walas, M. Wysokiński, W. Fidecki, Satysfakcja studentów ze studiów na kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, "Problemy Pielęgniarstwa" 2008; 16 (1, 2),
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu