BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ceny usług biur podróży jako detrminanty wyjazdów turystycznych
The Prices Travel Agents Set Are Determined by the Numbers Availing of their Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 423-434, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Usługi turystyczne
Travel agency, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
TUI Centrum Podróży
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Podstawową funkcją biura podróży jest zaspokajanie potrzeb ludzkich związanych z turystyką. Turyści, zaspokajając swoje potrzeby, pragną pozyskać jak najwięcej wartości, mierzonych różnicą pomiędzy korzyściami a poniesionymi kosztami. Biuro podróży będące podmiotem handlowym zmierza do pozyskania jak największej liczby klientów i osiągnięcia zysku. Cele te realizuje za pomocą odpowiednich narzędzi cenowych, kształtując wielkość popytu turystycznego. Umiejętne kształtowanie cen jest niezwykle ważne, ponieważ dla sprzedawcy cena jest elementem jego dochodów (zysku lub straty), dla nabywcy kosztem, który musi ponieść, aby określona usługa została mu wyświadczona. Sprzeczne interesy obu stron powodują, że w efekcie ustalona cena podlega weryfikacji na rynku. Celem artykułu jest omówienie specyfiki usług biur podróży oraz określenie ceny jako determinanty wyjazdów turystycznych na przykładzie TUI Centrum Podróży w Szczecinie. (fragment tekstu)

The basic function of the travel agency is to satisfy the individuals needs connected with tourism. Satisfying tourist needs by providing and excellent service value for money must be balanced with the travel agencies need to made a profit. The travel agency aim is twofold. One is gain as many customers as possible and second to achieve as large a profit as they can. The conflict between both sides of the business requires, that prices are set at suitable level which is very difficult to do. The basic function of pricing is informative. Participants in tourist marketing base their decisions on this. The travel agency can influence the demand on different types of holidays and services. More of the package holidays are being aimed towards low learning social groups. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 283.
 2. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 40.
 3. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, s. 26.
 4. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 97.
 5. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 119.
 6. A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz, Marketing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 97.
 7. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 127.
 8. J. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 140.
 9. Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. s. 125.
 10. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 149.
 11. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007, s. 61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu