BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk-Domańska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kobiety na rynku pracy
Women on the Labour Market
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 5-13, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rodziny i rynek pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Praca kobiet, Zatrudnienie kobiet
Labour market, Female labour, Women employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia aktualną sytuację kobiet na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, pań po 50. roku życia oraz tych, które rozpoczynają dopiero drogę zawodową. W artykule zostały zaprezentowane dane związane z zatrudnieniem, jak i bezrobociem wśród kobiet. Autorka przedstawia kluczowe trendy w zakresie aktywizacji zawodowej, a także wskazówki odnośnie możliwych form wsparcia zarówno kobiet pracujących, jak i bezrobotnych. Podejmuje także próbę wskazania sposobów zachowania kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem dylematów, jakie mogą mieć kobiety podejmując wyzwania związane z zatrudnieniem. (abstrakt oryginalny)

This article presents the current situation of women on the Polish labour market, with the particular emphasis on the situation of women returning to work after a maternity leave, women over 50 years of age, and those who start their professional career. The article presents data related to the employment and unemployment among women. The author presents the key trends in female occupational development, which aim to balance the situation of women and men on the labour market. It also attempts to identify ways to keep women on the labour market, including the dilemmas that women may experience while facing challenges of employment. The article also provides information about the possible forms of support for both the employed and unemployed women. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn statystyczny, (2013) nr 7/2013, Warszawa: GUS.
 2. Czarnik S., Turek K., (2012) Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Ferfecki W., (2013) Polską rządzą mężczyźni, "Rzeczpospolita", nr 249.
 4. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., (2010) Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo CeDe-Wu.
 5. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J., (2013) Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki.
 6. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, (2013) Warszawa: GUS.
 7. Mazur-Łuczak J., (2010) Kobiety na rynku pracy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 8. Młodzi na rynku pracy, (2012) Warszawa: Program MPiPS.
 9. Musiał-Karg M., (2009) Kobiety we współczesnej Europie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 10. Proppé M., Darski P., (2013), (2013) Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych, Warszawa.: "KPMG FORUM", nr 3.
 11. Reszke I., (1995) Stereotyp bezrobotnych kobiet w Polsce, "Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum" [3]/4.
 12. Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, (2010) Warszawa: Program MPiPS.
 13. Sytuacja kobiet na śląskim rynku pracy, (2010) Katowice: WUP, Sopot-Katowice.
 14. Tomanek A., (2013) Przyszłość świata pracy w rękach kobiet, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", nr 1/2013, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".
 15. Towalski R., (2013) Pokolenie w stanie krytycznym, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", nr 1/2013, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".
 16. Unolt J., (1999) Ekonomiczne problemy rynku pracy, Katowice: BPS Śląsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu