BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Kamila (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bezrobocie w Polsce - ujęcie regionalne
Unemployment in Poland - Regional Analysis
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 22-28, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rodziny i rynek pracy
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Bezrobocie, Rozwój regionalny, Obszary problemowe
Regional labour market, Unemployment, Regional development, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie bezrobocia jest jednym z głównych problemów współczesnych gospodarek. Stąd też tematowi temu należy poświęcić szczególną uwagę. W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost bezrobocia w Polsce. Zjawisko to niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla samych bezrobotnych, jak i ich rodzin, ale również dla całej gospodarki krajowej. Z uwagi na to, że jest ono jednym z głównych obszarów problemowych z jakimi borykają się obecne władze. (abstrakt oryginalny)

The issue of unemployment is one of the main problems of the current economy. Hence, the theme should be given a special attention. In recent years, there can be noticed a significant increase of unemployment in Poland. This phenomenon brings negative consequences for both the unemployed and their families but also for the entire national economy due to the fact that it is one of the major problem areas faced by the current government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker A., (2011) Analiza rozwoju województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 62.
  2. Organisiak-Krzykowska A., (2005) Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  3. Radziwiłł A., (1999) Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Centrum Analiz Społeczna-Ekonomicznych.
  4. Tokarski T., (2008) Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Naukowa 2008", nr 7-8.
  5. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2004 r., nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
  6. Wojnar J., (2012) Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu