BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Topolewski Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne
Economic Situation of Households in Poland - Regional Analysis
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 36-42, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rodziny i rynek pracy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Jakość życia, Sytuacja gospodarcza
Households, Budgets of households, Quality of life, Economic situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje wyniki badań dotyczących sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o jednorodności gospodarstw domowych pod względem sytuacji gospodarczej. Przyjęto również dodatkowe hipotezy szczegółowe. Zakres czasowy danych podjętych do analizy obejmuje 2011 r. Ich źródłem są raporty oraz baza danych Głównego Urzędu Statystycznego. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia badań są metody taksonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the financial situation of households in Poland. The main objective of this article is to verify the hypothesis of homogeneity of households in terms of the economic situation. There have also been assumed additional detailed hypotheses. The time range of data taken for analysis includes the year 2011. The sources are the reports and the database of the Central Statistical Office. Author has used for research the taxonomic methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker A., (2011) Analiza rozwoju województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT, Folia Pomeranae, Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica.
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L., (1999) Podstawy ekonomiki konsumpcji, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  3. Maciejewski G., (2003) Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
  4. Milic-Czerniak R., (1994) Sytuacja materialna gospodarstw domowych - elementy, zmiany, spójność [w:] Jerschina J., red., Banki a gospodarka Polski. Banki a gospodarstwa domowe, tom II, Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM.
  5. www.stat.gov.pl [20.10.2013].
  6. Zienkowski L., (1979) Poziom życia - metody mierzenia i oceny, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu