BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Joanna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Przywództwo jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw
The Leadership as a Factor of Companies' Innovation
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 5-9, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise innovation, Leadership, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przywództwo jest tym aspektem zarządzania, który pozwala menadżerowi przekonywać pracowników, aby dążyli do sformułowanych przez organizację celów w sposób entuzjastyczny. Przywódca wpływa na ludzi poprzez swoją osobowość, a nie poprzez formalną pozycję. Szczególne znaczenie w kształtowaniu zdolności przywódczych przypisywane jest inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna przyczynia się do osiągnięcia przez lidera skuteczności. (abstrakt oryginalny)

The leadership is an aspect of management, which allows managers to persuade employees to strive eagerly for the purposes defined by the organization. The leader influences the people with the personality rather than with formal position. Particular importance in the development of the leadership skills is attributed to the emotional intelligence. The emotional intelligence contributes to the leader's effectiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., red., (2007) Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Bittel L.R., (1996) Krótki kurs zarzadzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Epitropaki O., Martin R., (2005) The moderating role of individual differences in the relations between transformational / transactional leadership perceptions and organizational identification, "The Leadership Quarterly", nr 16, s. 583-595.
 4. George J.M., (2000) Emotions and leadership: The role of emotional intelligence, "Human Relations", nr 53 (8), s. 127-145.
 5. Goleman D., (1998) What makes a leader?, "Harvard Business Review", nr 76, s. 100-113.
 6. Goleman D., (2012) Co czyni cię przywódcą [w:] O przywództwie, "Harvard Business Review", Warszawa: Wydawnictwo ICAN Institute.
 7. Holly R., (2000) Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 8. Katz D., Kahn R.L., (1979) Społeczna psychologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kikpatrick S.A., Locke E.A., (1991) Leadership: do traits matter? "Academy of Management Executive", nr 5(2), s. 48-67.
 10. Kuc B.R., (2008) Zarządzanie doskonałe, Warszawa: Wydawnictwo PTM.
 11. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., (2009) Zachowania organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 12. Marques J., (2013) Lider(ka) z krwi i kości, Sopot: Wydawnictwo GWP.
 13. Maxwell J.C., (1996) Być liderem, Warszawa: Wydawnictwo Medium.
 14. Robbins S.P., (1998) Zachowania w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 15. Salovey P., Mayer J.D., (1990) Emotional intelligence, "Imagination, Cognitition ond Personality", nr 9, s. 190-197.
 16. Stogdill R.M., (1974) Handbook of leadership, New York: The Free Press.
 17. van Wart M., (2011) Dynamics of leadership in public service: Theory and practice, New York: Armonk.
 18. Wageman R., Nunes D.A., Burruss J.A., Hackman J.R., (2012) Zarządzanie zespołami liderów, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 19. Weber M., (1979) Typy władzy prawomocnej [w:] Kurnala J., red., Twórcy naukowych podstaw organizacji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu