BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bsoul Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wolontariat pracowniczy jako przejaw działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)
The Employee Volunteering Work as CSR
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 10-15, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Wolontariat, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Działalność społeczna
Volunteering, Corporate Social Responsibility (CSR), Social activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wolontariusze pracują we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a ich prospołeczne zachowania wymagają nie tylko bezinteresownego poświęcenia własnych sił dla dobra drugiego człowieka, ale także determinacji, wrażliwości i umiejętności i współdziałania z innymi ludźmi. Coraz częściej mamy do czynienia z wolontariatem pracowniczym, który traktowany jest jako jedno z najważniejszych narzędzi realizacji projektów CSR wpływające na organizację, poprzez kształtowanie wartości, etosu czy misji w działaniach prospołecznych. Wolontariat pracowniczy jest też sposobem na budowanie i kształtowanie postaw prospołecznych. Otwiera także zarówno przed firmą, jak i pracownikami nowe możliwości. (abstrakt oryginalny)

Volunteers are present in every field of social life. Their prosocial behaviour requires not only a selfless devotion of one's effort for the sake of the others, but also the determination, sensitivity and the ability of cooperation with other people. The volunteering work is seen at workplace more often. It is perceived as one of the most important tools of realization of CSR projects that influences the organization through creating values, ethos and a mission via prosocial behaviour. The volunteering at workplace is also a way of building and shaping of prosocial attitudes. It opens new possibilities for both the employer and the employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyran-Mądzik A., (2009) Wolontariat w Wielkiej Brytanii [w:] Matyjas B., red., Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska.
  2. Gawroński S., (1999) Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Warszawa: Wydawnictwo Więź.
  3. Gorczycka E., Słocińska A., (2007) Społeczna funkcja organizacji jako element nowoczesnego zarządzania [w:] Sobolak L., red., Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  4. Grzybek M., (2011) Lider(ka) CSR, "Personel i Zarządzanie", nr 2, Warszawa: Infor SA.
  5. Klimek-Michno K., (2012) Więcej dajesz, więcej masz, "Personel i Zarządzanie", nr 1, Warszawa: Infor SA.
  6. Kubiak I., (2002) Nowe spojrzenie na stare problemy [w:] Maciuła M., red., Barwy wolontariatu, "Roczniak", Warszawa: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris.
  7. Majchrzak K., (2009) Znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wizerunku firmy [w:] Pabian A., red., Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  8. Wiśniewska B., (2001) Wolontariat międzynarodowy w Polsce i na świecie, "Wolontariat", nr 8.
  9. Wolontariat pracowniczy - przewodnik dla biznesu, (2011) http://wolontariatpracowniczy.org.pl/var/resources/publications/wolontariat_pracowniczy-przewodnik_dla_biznesu_2011.pdf [27.02.2014].
  10. Żołądkowski P., (2011) Nieodwracalny trend, "Personel i Zarządzanie", nr 4, s. 30. nr 4, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu