BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacha Dawid (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej
The Use of Innovation of Internet Communities as a Mean to Obtain Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 539-549
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Innowacyjność społeczeństwa, Serwisy społecznościowe, Portale internetowe, Przewaga konkurencyjna
Innovation in society, Social networking, Web portals, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsumenci w coraz większym stopniu biorą udział w procesie tworzenia produktów i usług, który do pewnego momentu był domeną przedsiębiorstw i profesjonalistów. Rozwój technologiczny w oprogramowaniu oraz w sprzęcie komputerowym przyczynił się do zniknięcia bariery wejścia, która kiedyś oddzielała amatorów od profesjonalistów. Tani i szybki dostęp do informacji, narzędzi produkcji, dystrybucji oraz kanałów komunikacyjnych (głównie Internetu), a także aktywna postawa konsumentów przyczyniły się do rozwoju tego fenomenu. Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują potencjał drzemiący w społecznościach internetowych w celu budowania przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

Consumers become increasingly involved in the process of creating products and services, which to a certain point was the domain of companies and professionals. Technological development in software and hardware has contributed to the disappearance of entry barriers that once separated amateurs from professionals. Cheap and fast access to information, tools of production, distribution and communication channels (mainly internet), and active consumer behavior, have contributed to the development of this phenomenon. Enterprises are increasingly using the potential of online communities to build competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu