BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw
Influence of the Investments on the Development and Survival of the Companies
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 16-21, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw
Enterprise management, Enterprise development, Enterprises investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki rynkowej, rozwój jest nie tylko celem działalności przedsiębiorstwa, ale także warunkiem sprawnego funkcjonowania. Konieczność podejmowania inwestycji wynika z coraz większej konkurencji oraz oczekiwań konsumentów. Celem opracowania jest określenie wpływu inwestycji na rozwój przedsiębiorstw. Inwestowanie to dążenie do maksymalizacji zysku oraz szansa na przetrwanie na, ciągle zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym, rynku. W artykule została zwrócona uwaga na pojęcie inwestycji, dynamikę nakładów inwestycyjnych oraz zobowiązania przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In the era of market economy a development is not only a goal of business activities, but also a prerequisite for the smooth operation. The need for investments results from an increasing competition and consumers' expectations. The aim of the study is to determine the impact of investments on the business development. Investing aims at maximization of profit, and is a chance of survival on the constantly changing and increasingly demanding market. This article examines the concept of the investment, the dynamics of the investment expenditures and companies' liabilities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Henzel H., (2005) Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 2. Jajuga K., Jajuga T., (1996) Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Jaworski J., (2010) Teoria i praktyka zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 4. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., (1999) Rachunek opłacalności inwestowania, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, (2012) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 6. Różański J., (2006) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Rudkowski A., (2010) Zarządzanie finansami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Strużycki M., red., (2004) Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 9. Walczak M., red., (2003) Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, (2012) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 11. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011, (2013) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 12. Zachorowska A., (2006) Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu