BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem
Influence of Stakeholders on Company Management
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 22-29, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Interesariusze, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise management, Stakeholders, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia interesariuszy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz identyfikacja zakresu ich wpływu. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem wymaga poznania oczekiwań interesariuszy i świadomego kształtowania relacji z nimi. Analiza interesariuszy przedstawiona w artykule wskazuje na ich wysokie znaczenie dla powodzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wskazuje na konieczność uwzględniania ich oczekiwań w związku z jego działalnością. Zarządzanie relacjami z interesariuszami staje się fundamentalnym elementem budowania strategii społecznej odpowiedzialności, a tym samym strategii biznesowej. Najważniejszym interesariuszem przedsiębiorstwa są pracownicy, którzy stanowią kluczową rolę dla jego istnienia i rozwoju. Podstawą relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem jest zaufanie, które stanowi kapitał niematerialny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to define the role of stakeholders and to identify the range of their influence on the company. The common interaction between a company and its environment requires knowing the stakeholders' expectations, and conscious building of relations. The analysis of stakeholders has presented their importance in a successful business activity and indicates a necessity of including their expectations. The stakeholder management becomes a fundamental part of building a corporate social responsibility strategy and the business strategy at the same time. The most important stakeholders are employees of the company, who are vital for the company's existence and development. Trust, which is the intangible asset of the company, is the basis of the relations between the company and its environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Andriof J., Waddock S., (2002) Unfolding stakeholder engagement, Greenleaf Publishing, http://www.greenleaf-publishing.com/content/pdfs/ustanwad.pdf [27.10.2013].
 3. Bukowska U., (2006) Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, Kraków: Wydawnictwo UEK.
 4. Griffin R.W., (2013) Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Janasz W., (2004) Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej [w:] Janasz W., red., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 6. Laszlo C., (2005) The sustainable company - how to create lasting value through social and environmental performance, Washington D.C.: Island Press.
 7. Lewicka-Strzałecka A., (2003) Zaufanie w relacji konsument - biznes, "Prakseologia", nr 143, s. 195-207.
 8. Loudon A., (1987) The chemical industry and the environment, dokument przedstawiony podczas europejskiej konferencji pn. Industry and Environmental Management, Interlaken, Szwajcaria [w:] Nijhof A., de Bruijn T., Honders H., (2008) Partnerships for corporate social responsibility. A review of concepts and strategic options, "Management Decision", Vol. 46, No. 1, p. 152-167, The Netherland: University of Twente.
 9. Obłój K., (1998) Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Paliszkiewicz J., (2013) Zaufanie w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Paliwoda-Matiolańska A., (2009) Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Pocztowski A., (2003) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Pocztowski A., Wiśniewski Z., red., (2004) Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 14. Porada-Rochoń M., (2009) Rola interesariuszy w procesie zmian [w:] Porada-Rochoń M., red., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 15. Prahalad Coimbatore K., Krishnan Mayuram S., (2010) Nowa era innowacji, Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 16. Reynolds S.J., Schultz F.C., Hekman D.R., (2006) Stakeholder Theory and Managerial Decision-Making: Constraints and Implications of Balancing Stakeholder Interests [w:] "Journal of Business Ethics" 64:285-301 DOI 10.1007/s10551-005-5493-2, Springer, http://leeds-faculty.colorado.edu/dahe7472/Hekman%20stakeholders%20JBE.pdf [29.10.2013].
 17. Rok B., (2013) Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu