BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bazan-Bulanda Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Regulacje MLM w polskim systemie prawnym
Multilevel Marketing Regulations in the Polish Legal System
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 30-35, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
System prawny, Marketing sieciowy, Przemysł kosmetyczny, Przemysł spożywczy
Legal system, Network marketing, Cosmetic industry, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy odrębne, które regulowałyby działalność MLM. Powstawanie sieci, wprowadzanie przez nie szczegółowych zasad wynagradzania, uczestnictwa i dystrybucji towarów są możliwe, ponieważ jedną z podstawowych zasad obowiązujących w polskim prawie zobowiązań jest zasada swobody umów. Z art. 3531 KC wynika, że strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, a ograniczają je przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz natura stosunku prawnego. Wszystkie sieci funkcjonujące w Polsce są zobowiązane przestrzegać całokształtu regulacji polskiego prawa. Dystrybutorzy są niezależnymi od przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt (lub świadczącego usługę) podmiotami-przedsiębiorcami bądź osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

In the Polish law system there are no separate rules that regulate the activity of Multilevel Marketing Regulations (MLM). The emergence of shopping networks, implementing by them general rules of rewarding, participation and distribution of goods is possible, because one of the primary rules of the Polish liabilities law is a freedom of contract principle. According to the article 3531 of the Civil Code contracting parties can establish a legal relationship according to their will and discretion. It is limited by the law regulations, the community principles and a nature of the legal relationship. All the networks, which function in Poland, are obliged to comply with the Polish law regulations in general. Distributors are entrepreneurs or natural persons that do not run any business, and therefore, they are independent from the company manufacturing the goods (or providing services). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., (1997) Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  2. Grzegorzewska-Mischka E., red., (2003) Prawo przedsiębiorcy, Gdańsk: Wydawnictwo VM Group.
  3. Jacyszyn J., Kosikowski C., (2001) Podstawy prawa gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  4. Kidyba A., (2000) Prawo Handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
  5. Lenar P., (2013) MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  6. Rajski J., red., (2001) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, tom 7, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu