BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka-Duraj Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
SEPA - Jednolity Obszar Płatności w Euro
SEPA - Single Euro Payments Area
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 46-55, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Strefa euro, Sektor bankowy
Single Euro Payments Area (SEPA), Eurozone, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest opisanie projektu Single Euro Payments Area (SEPA), tj. Jednolitej Strefy Płatności w Euro, zidentyfikowanie jego podstawowych elementów oraz określenie najistotniejszych kwestii w kontekście podejmowanych działań przez polski sektor bankowy. Projekt SEPA podlega ciągłym i dynamicznym zmianom, co powoduje, że większość kwestii ma charakter roboczy, jest w trakcie uzgodnień, a ich skutki na obecnym etapie nie są jeszcze w pełni przewidywalne. W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę i ideę SEPA, główne podmioty zaangażowane w projekt, ich role i kompetencje, opisano założenia SEPA i organizację prac w ramach tego projektu, w kolejnej części opisano instrumenty płatnicze SEPA oraz wdrażanie koncepcji SEPA w polskiej bankowości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to describe the project of the Single Euro Payments Area (SEPA), to identify its basic elements and determine the most important issues in the context of actions taken by the Polish banking sector. The SEPA project undergoes continuous and dynamic changes. As a result, most of the issues are being processed and negotiated, and their impact is not yet fully predictable at present stage. In the first part the paper presents the origins and the idea of SEPA, the main players involved in the project, their roles and responsibilities. It describes the assumptions of the SEPA and the organization of work within the project. The second section describes the SEPA payment instruments and the implementation of the SEPA concept in the Polish banking sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicka H., (2011) Nowoczesne trendy bankowego IT, "Bank Miesięcznik Finansowy", nr 6.
 2. Czas na inicjatywę SEPA dziś, (2009) Informator dla sektora publicznego, Warszawa: Europejska Rada ds. Płatności.
 3. Dyrektywa 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy: 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, OJ.L 319 z 05.12.2007r., przywoływana jako: dyrektywa PSD. Dyrektywa PSD powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 1 listopada 2009 r.
 4. Harasim J., (2009) Standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim [w:] Brzozowska K., Flejterski S., red., Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. http://epc.cbnet.info/content/adherence_database [12.04.2014].
 6. http://www.bankier.pl/wiadomosc/SEPA-bankowa-rewolucja-w-UE-1564924.html [16.11.2013].
 7. http://www.bnpparibas.pl/bankowosc-korporacyjna/jednolity-europejski-obszar-platniczy-sepa-2402.htm [31.07.2013].
 8. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/sepa/mpl.htm [16.11.2013].
 9. http://www.sepapolska.pl/dokumenty/dokumenty_sepa_polska. html [17.11.2013].
 10. Iwańczuk A., Kotliński G., Munyama K., (2008) Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce [w:] Przybylska-Kapuścińska W., Szambelańczyk J., red., Gospodarka i finanse, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. Jończyk T., (2011) Przelew bankowy w kilka sekund, "Bank Miesięcznik Finansowy", nr 9.
 12. Lepczyński B., (2007) Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", nr 5.
 13. Lewandowski K., (2008) Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, "Bank", nr 10.
 14. Łysakowski P., (2006) Single Euro Payment Area SEPA - Jednolita Strefa Płatności w Euro, Warszawa: NBP Departament Systemu Płatniczego.
 15. Łysakowski P., (2009) SEPA - jednolity obszar płatności w euro [w:] Iwanicz-Drozdoska M., red., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Warszawa: NBP Departament Edukacji i Wydawnictw.
 16. Midura R., (2007) SEPA, a kreowanie strategii biznesowej banku, Warszawa: "Zeszyt BRE-BANK CASE", nr 90.
 17. Nogacki R., (2006) Europejskie wymogi względem systemów płatności, "Prawo Bankowe", nr 2.
 18. Nowak J., (2011) Uderzenie ustawodawcze: czas na zmiany, "Bank Miesięcznik Finansowy", nr 4.
 19. Ocena funkcjonowania Polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 roku, (2013) Warszawa: Departament Systemu Płatniczego NBP.
 20. Piszczatowska C., (2008) Proces tworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) w europejskim systemie bankowym [w:] Przychocka I., Sikorski J., red., System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
 21. Polasik M., Przenajkowska K., (2010) Wdrażanie programu SEPA na europejskim rynku usług płatniczych [w:] Janc A., red., Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe, nr 140, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1781/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym, Dz. Urz. UE 2006 L 345/1.
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. Dz. Urz. UE L 344/13 z dnia 28 grudnia 2001 r.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2560/2001, Dz. Urz. UE 2009 L 266/11.
 25. Sawyer D., Trundle J., (2000) Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Bank of England Financial Stability Review.
 26. Szymański M., (2007) Konsekwencje wprowadzenia poleceń przelewu i zapłaty w standardzie SEPA, "SEPA - bankowa rewolucja, Zeszyt BRE Bank - CASE", nr 90.
 27. Tumpel-Gugerell G., (2008) The Single Euro Payments Area in a Global Context [w:] The Global Payments Strategies 2008, Conference, Brussels.
 28. Tworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro - cele i terminy (czwarty raport o postępach), (2006) Europejski Bank Centralny.
 29. Tymowski J., (2003) Rozliczenia międzybankowe w Polsce w świetle danych KIR, "Bank i Kredyt", nr 4.
 30. Wojtczak D., (2012) Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 31. Zalewska M., (2008) Nadzór nad rynkiem finansowym ze szczególnym nadzoru bankowego, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 32. Żabińska J., (2011) Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.Pl., PLATINIU.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu