BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Bogusław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wojciechowska-Solis Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
TQM a potencjał konkurencyjny biur turystycznych województwa lubelskiego i obwodu winnickiego
TQM and Travel Agencies' Competition Potential in Lublin and Winnica Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 447-461, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Usługi turystyczne, Konkurencja
Travel agency, Tourism services, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej gospodarki. W wielu regionach i krajach jest podstawowym czynnikiem, który umożliwia ich społeczno-gospodarczy rozwój i pozwala na coraz lepsze, z ekonomicznego punktu widzenia, funkcjonowanie. Korzyści płynące z redukcji bezrobocia, wzrostu dochodów, rozwoju infrastruktury i polepszenia ekonomicznych warunków życia powodują, że coraz więcej obszarów uważa turystykę za swoją szansę na rozwój, te zaś, w których już funkcjonuje, nie chcą z niej rezygnować ani ograniczać jej skali. (fragment tekstu)

The article highlights the importance of investments which need to be made in the field of tourism in Poland. Based on the research of the travel agancies made in Ukraine and Poland we can firmly state that only investing can maintain the stable grow of the polish travel agancies and keep them competetive with other players on the market. The article also elaborate on the risks and chances of the polish tourism. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 71.
  2. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością a konkurencyjność cenowa i jakościowa przedsiębiorstwa, [w:] Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Materiały z konferencji międzynarodowej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003, s. 131.
  3. D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 34.
  4. G. Gołembski, Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 165.
  5. J. Sarul, O strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, http://www.ekologia. org.pl, 15.04.2009.
  6. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 29.
  7. Г.Л. Азоев, Конкуренция: анализ, стратегия и практика, Центр экономики и маркетинга, Москва 1996, с. 192.
  8. A. Юданов, Конкуренция: теория и практика, Тандем Гном - Прес, Москва 1998, с. 162.
  9. J. Cabaj, Biura podróży liczą na rekord sprzedaży, "Rzeczpospolita", 9 maja 2008, s. B5.
  10. B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Usługowy Zakład Poligraficzny "InterGraf", Lublin 2007, s. 105-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu