BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Mutual Settlements Between Companies in Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 245-253, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Rozliczenia, Finanse przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Settlements, Enterprise finance, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian w terminach wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Rozważania oparto na weryfikacji empirycznej danych dotyczących przeciętnych terminów płatności pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) pochodzących m.in. Z międzynarodowych wywiadowni gospodarczych, takich jak Intrum Justitia, Creditreform i Euler Hermes. Badaniem objęto kraje europejskie w latach 2004-2008, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2007-2008. Dane dotyczące Polski uzupełniono o informacje obejmujące lipiec 2009 roku(fragment tekstu)

The paper concentrates on the problems of payment terms between companies which are arise from trade credit. The author tries to answer the question: How the payment terms has change through the economic crisis? She points out that the late payments causes paying congestions, which influence on the problems with liquidity. The paper consist of four parts. In the first one the author presents the B2B payment terms in Europe. Next, she characterizes the payment risk in European countries. In the third part, the mutual settlements between companies in Poland are discussed. The last part includes conclusions(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Zawadzka, R. Ardan, Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009
  2. D. Zawadzka, Motywy wyboru kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
  3. Przesłanki kredytowania kontrahentów w obrocie gospodarczym, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007
  4. Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych, w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław 2006
  5. D. Zawadzka, Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych przedsiębiorstw - w świetle wyników badań empirycznych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu