BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichorska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Financial Bariers of Innovative Ewolution of Microenterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 257-264, wykr.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Innowacyjność
Small business, Financing enterprises, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mikroprzedsiębiorstwa stanowią większość podmiotów gospodarczych w Polsce.Niekorzystny wpływ na efektywność działalności mikroprzedsiębiorstw i zdolność do utrzymania się na rynku ma niski poziom inwestycji oraz wykorzystania obcego kapitału jako źródła ich finansowania.Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się ponadto wysoką kosztochłonnością w generowaniu dochodów.Taki układ powoduje konieczność poszukiwania metod obniżania kosztów w celu generowania wyższej rentowności. Jednym ze sposobów wzrostu efektywności jest podniesienie innowacyjności w sektorze mikroprzedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The most of the business entities in Poland are microenterprises. In spite of permanent development, the smallest microenterprises encounter many difficulties in their business, which they can't effectively overcome. Low level of investment and exploitation of outside capital as a source of their financing have a disadvantageous influence on effectiveness of microenterprises activity and their capacity to stay in the market. Such conditionings cause the necessity of searching for methods of reducing costs in order to generate higher profitability. One of the methods of efficiency growth in the microenterprises sector is boosting innovation, which is defined as an implementation to business practice solutions in the field of product, manufacturing processes, organization or marketing, which were no applied or which became improved to a high degree. Low interest in innovation and decreasing number of innovative companies give rise to necessity for determinate factors, which restrict that innovation. We can distinguish two groups of those factors: financial and non-financial. Among non-financial factors the greatest significance have: a difficulty with access to knowledge, too low demand for innovative products and the export difficulties. To financial factors we can mainly include low share of outside capital in financing of innovation and deficiency in tax relief and the difficulties with the European Union funding.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Golata, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, w: Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, red. J. Paradysz, Zeszyty Naukowe nr 116 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
  2. F. Grzegorczyk, G. Miś, Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach, w: Prace z zakresu prawa, Zeszyty Naukowe nr 776, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
  3. M. Starczewska-Krzysztofek, Drogi finansowania pomysłów, "Rzeczpospolita" 1.11.2009, dodatek "Ekonomia"
  4. J. Bednarz, E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw n rynkach zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
  5. A. Tałasiewicz, P.Tynel, Bariery dla rozwoju innowacyjności, "Rzeczpospolita" z 24.11.2009, dodatek "Innowacje w Firmach"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu