BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Perspektywy rozwoju europejskiej sieci transportowej
The Perspective of TNT-T Development
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 27-42, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Wspólna Polityka Transportowa
Transport infrastructure, Common Transport Policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono działalność Unii Europejskiej dla utworzenia jednolitej, spójnej, bezpiecznej i przepustowej sieci połączeń transportowych dla zabezpieczenia swobodnego w przemieszczaniu się ludzi, szybkiego, bezpiecznego i ekologicznego transportu towarów oraz perspektywy rozwoju i dostosowywania połączeń do stale rosnących wymagań i wyzwań. Przedstawiono zasadnicze przedsięwzięcia, jakie legły u podstaw tworzenia wspólnej polityki transportowej, a następnie scharakteryzowano nową wizję sieci transportowej TNT-T, jaka została zaproponowana w 2011 r. (abstrakt oryginalny)

The concept of the save and effective transportation net establishment has been presented in the paper. The aim of this concept is to set up the quick and flexible personnel and cargo movement taking into consideration safety and environmental protection issues and other requirements which should be met and observed in the international commercial market. The new Trans- European Transport Networks - TEN-T idea established in 2011 has been explained taking into account the key factors which dictate that new approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TNT-T), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9B2B8A80F3495587C1257ADB003ClB28/$file/Strony%20odStudia_BAS_32-5.pdf
  2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjności i zasobooszczędnego systemu transportu /* COM/2011/0144 końcowy*/, Bruksela 28.03.2011.
  3. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
  4. Filary S.T., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań 2010.
  5. Komisja Europejska. Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. W sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. {SEK(2011) 1212 wersja ostateczna} {SEK(2011) 1213 wersja ostateczna}, Bruksela 19.10.2011.
  6. Stanek A., Kształtowanie bezpieczeństwa na transeuropejskiej sieci drogowej. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych., WSAiB Jurata 08-10 maj 2013.
  7. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające instrument "Łącząc Europę" {SEK(2011) 1262 wersja ostateczna} {SEK(2011) 1263 wersja ostateczna}, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0665:FIN:PL:PDF
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu