BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Witold (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Mytlewski Adam (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Nowosielski Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Klaster naftowy jako strategiczny element rozwoju Portu Gdańsk
Oil Cluster as a Strategic Element the Port of Gdansk Development
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 43-64, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Słowa kluczowe
Ropa naftowa, Klastry, Porty morskie
Oil, Business cluster, Seaports
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Nowoczesne porty morskie funkcjonują w zmiennym otoczeniu rynkowym, na którym konkuruje się ofertą usług. Usługi portowe powinny spełniać wymogi klientów, na które składają się głównie cechy jakościowe. Zasadniczym problemem jest kreowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości, tak aby możliwe było konkurowanie na rynkach portowych. Naturalnym elementem konkurencyjności portów jest tworzenie specyficznych sieci gospodarczych określanych klastrami. W opracowaniu przedstawiono funkcję, jaką pełni klaster naftowy w funkcjonowaniu Portu Gdańsk. Przedstawiono funkcje oraz struktury tworzącego się klastra i wskazano potencjalne usługi, jakie w przyszłości możliwe będą dzięki współpracy przedsiębiorstw branży naftowej zlokalizowanych w porcie. (abstrakt oryginalny)

Modern sea ports operate in a changing market environment where services quality it the key of their offer. Port services should meet the requirements of customers, which consist mainly qualitative characteristics. The main problem is the creation and maintenance of an appropriate level of quality to be able to compete in the markets port. A natural component of ports competitiveness is creation specific economic network defined as clusters. This paper presents the functions it plays in the functioning of the oil cluster in Port of Gdansk. Shown the functions and structure of the forming cluster and indicated future services that will be possible thanks to the cooperation of oil enterprises located in the Port of Gdansk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooke P. (2002), Knowegle Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage, Routledge, London
 2. Gorynia M., Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie - studia przypadków, Difin.
 3. Grzelakowski A.S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 4. Hamrol A., Mantura W. (1999), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Kuźma L. (red.) (1993), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 6. Kuźma L. (red.) (2003), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk.
 7. Misztal K. (red.) (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Mytlewski A. (2012), Uwarunkowania rozwoju funkcji Gdańska jako ogniwa łańcucha dostaw ropy naftowej do Polski [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach. Zeszyt Naukowy UE w Katowicach, Katowice 2012.
 9. Nowosielski T. (2009), Klastry morskie jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej, [w:] Cele i uwarunkowania współczesnych przedsiębiorstw, (red.) J. Dworak, Falencikowski T., Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 3, Gdańsk.
 10. PERN buduje terminal w Gdańsku. Powstanie regionalne centrum handlu ropą i paliwami. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/433918,pern_buduje_terminal_w_gdansku_powstanie_regionalne_centrum_handlu_ropa_i_paliwami.html z dnia 05.07.2010.
 11. Porter M. (2001). Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 12. Rabelloti R. (1995), Is there an "Industrial District Model" Footwear Districts In Italy and Mexico Compared, "World Development" Vol.23, nr 1.
 13. Rosenfeld S. (1997), Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", Vol. 5, nr 1.
 14. Szwankowski S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu