BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Potencjalne możliwości a realny stan rozwoju turystyki wiejskiej w województwie podkarpackim - wybrane aspekty
Potential Capabilities and Real State of Development of Rural Tourism in Podkarpackie Voivodeship - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 515-523, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki
Rural tourism, Tourism services, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo wielopłaszczyznowych problemów, z jakimi borykają się tereny wiejskie, istnieje wiele pozytywnych przykładów inicjatyw, które, bazując na lokalnych zasobach, stymulują rozwój lokalny. Do najważniejszych cech wyróżniających woj. podkarpackie na tle innych regionów kraju należy zaliczyć naturalne walory przyrodniczo- krajobrazowe oraz bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe, z licznymi zabytkami i lokalnym folklorem. Atuty te - w połączeniu z rozdrobnioną strukturą gospodarstw rolnych oraz wysokim poziomem bezrobocia i postępującym zubożeniem mieszkańców podkarpackich wsi - skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wśród których coraz ważniejszą rolę pełni turystyka wiejska. Pomimo iż turystyka stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, struktura subproduktu turystycznego wciąż jeszcze jest słabo rozwinięta i nie zawsze dostosowana do wzrastających wymagań przyjeżdżających na Podkarpacie gości. Wciąż również można wskazać wiele gmin, które - mimo naturalnych predyspozycji - nie rozwinęły w ogóle albo rozwinęły w bardzo ograniczonym zakresie tę formę przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

Despite the fact, that natural and cultural factors predispose the majority of rural communes of Podkarpackie voivodeship to serve a tourism function, nevertheless they are not always correlated with the level of development of these services. Some of communes despite natural predispositions did not develop at all, or to a small degree these services, which can become an opportunity for local development growth. The survey research conducted in 2009 on a sample of 300 respondents - inhabitants of selected rural communes show, that three out of four respondents see a necessity for tourism development in their commune. On the average every fourth surveyed person stresses, that tourism development should be a priority goal of commune's activities in the forthcoming years. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Wyd. Ośrodek Organizacyjny, Bydgoszcz 2001, s. 12.
  2. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 111- 116.
  3. W. Szopiński, W. Kuźniar, L. Kaliszczak, Diagnoza przyrodniczych predyspozycji do pełnienia funkcji turystycznej a stopień rozwoju turystyki - proces wyboru gmin, [w:] Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu