BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sposoby tworzenia kontraktu w modelu Agent-Pryncypał a skłonność do ryzyka
Ways of Creating Contracts in Agent-Principal Model And Propensity to Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Ryzyko, Funkcja użyteczności, Modele ekonometryczne
Risk, Utility functions, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zdefiniowana została skłonność do ryzyka, a także pokazane zostały powiązania pomiędzy funkcją użyteczności, a skłonnością do ryzyka z punktu widzenia zarówno agenta jak i pryncypała. Dla funkcji użyteczności (odpowiadającej danym wartościom współczynnika skłonności do ryzyka) zapisane zostały modele optymalizacyjne, pozwalające na określenie wpływu skłonności do ryzyka na formę kontraktu. We wnioskach końcowych przedyskutowane zostały sposoby tworzenia kontraktu z uwzględnieniem skłonności do ryzyka agenta. (abstrakt oryginalny)

In the article propensity to risk was defi ned. Dependencies between agent's utility function and propensity to risk were emphasized. For given utility function (with assigned rate of propensity to risk) optimization model that enables determination of impact of propensity to risk on contract's form were proposed. In conclusions problems connected with possibilities of constructing contracts (setting wages) in Agent-Principal model with respect to propensity to risk were discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doszyń M. (2008), Statystyczno-ekonometryczna analiza skłonności ludzkich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Gillies D. (2000), Varietes of Propensity, "British Journal for the Philosophy of Science", No. 51.
  3. Hozer J., Doszyń M. (2004), Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
  4. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
  5. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (1997), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa.
  6. Popper K.R. (1959), The Propensity Interpretation of Probability, "British Journal for the Philosophy of Science", No. 10.
  7. Straffin P.D. (2004), Teoria gier, Scholar, Warszawa.
  8. Watson J. (2005), Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu