BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Innowacyjność małych firm w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Innovations of Small Businessin Conditions of Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 303-312, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovative character, Small business, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność innowacyjna małych firm jest bardzo często ograniczona z uwagi na trudności z pozyskaniem środków finansowych. Stan taki może przynieść, niestety, w dłuższym okresie utratę rynku zbytu z uwagi na brak odpowiedniej przewagi w ofercie produktów bądź stosowanie nieefektywnego procesu technologicznego. Z punktu widzenia konsumenta prowadzi to do niekorzystnych zjawisk - monopolizacji rynku i ograniczenia oferty produktowej. Pozycja konkurencyjna na rynku to nie jedyny efekt wynikający z działalności innowacyjnej. Równie ważnym zagadnieniem jest to, że innowacje, poprzez racjonalizację i wzrost efektywności działań przedsiębiorstw, sprzyjają osiągnięciu rozwoju zrównoważonego w ujęciu globalnym Należy przy tym zaznaczyć, że taki model rozwoju budowany w warunkach gospodarki opartej na wiedzy jest - w obliczu rosnących barier ekologicznych - jedynym zapewniającym trwały wzrost gospodarczy(fragment tekstu)

Innovation is considered the most important factor of social-economic development and the source of competitive superiority on both domestic and world markets. Innovations promote the achievement of sustainable development which faces growing ecological barrier in conditions knowledge-based economy and at the same time is the only factor that is able to assure permanent economic growth. The carried out analysis has exerted that Polish banking system is not prepared for financing of innovative, and frequently risks enterprise. Besides, it is indispensable to increase participation of private sector in financing of scientific research and development as well as innovations. According to the author the state participation in financing of innovations is insufficient. That is why, continuation of existing, bad policy can cause marginalization of Poland in range of R&D and innovations and can lead to the loss competitiveness of Polish business on highly-developed markets. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Ciborowski, Innowacje technologiczne a proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, w: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009
  2. R. Kudłak, Przyczyny wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2009, 1 (35)
  3. K. Szopik, Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 453, Szczecin 2007
  4. I. Goldberg, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C. 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu