BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spyra Zbigniew (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Functionalities of the Virtual Advisor Application in the Process of Marketing Communication Between Contemporary Enterprises and Their Market
Możliwości aplikacji wirtualnego doradcy w procesie komunikacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw z rynkiem
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 205, s. 9-22, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing communication - selected issues
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Technologia komunikowania, Formy komunikowania, Doradca
Marketing communication, Communication technology, Forms of communication, Consultant
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces komunikowania się rynkiem stanowi dla wielu współczesnych przedsiębiorstw ważny element ich działań marketingowych. Ekspansja nowych technologii oraz możliwość zastosowania różnych sposobów komunikowania się z rynkiem jako źródła przewagi konkurencyjnej skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania coraz to nowych i oryginalnych rozwiązań w celu wykorzystania ich do kontaktów z otoczeniem. W artykule zaprezentowano możliwości aplikacji rozwiązania wirtualnego doradcy (WD) jako nowej formy komunikacji z otoczeniem. Podkreślono przy tym, że dynamiczny rozwój nowych technologii i adaptowanie opartych na nowych technologiach rozwiązań dla potrzeb komunikacji marketingowej stwarza dla współczesnych przedsiębiorstw wiele nowych wyzwań, a sama komunikacja marketingowa nabiera cech coraz większej aktywności i kreatywności.(abstrakt oryginalny)

For numerous enterprises, processes of communication with the market are important elements of their marketing activities. Expansion of new technologies and possibilities to use different forms of communication with the market understood as a source of competitive advantage encourages enterprises to look for more up-to-date and original solutions to be used while contacting the environment. The article presents functionalities of the virtual advisor (VA) as a new form of communication with the environment. Simultaneously, it is highlighted that dynamic development of new technologies and adaptation of new technology based solutions aimed at marketing communication provide modern enterprises with a lot of new challenges. The very marketing communication is at the same time acquiring features of higher activeness and creativity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Ewolucja internetowych botów, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 2. Bajdak A., Drzazga M. (2013), Komunikacja marketingowa w procesie tworzenia wartości w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec.
 3. Castells M. (2011), Społeczeństwa sieci, WN PWN, Warszawa.
 4. Fill Ch. (1999), Marketing Communications: contexts, contents and strategies, Prentice Hall, London.
 5. Frąckiewicz E. (2010), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Granström B., House D. (2007), Modelling and evaluating verbal and non-verbal communication in talking animated interface agents [in:] L. Dybkjaer, H. Hemsen, W. Minker (eds.), Evaluation of text and speech systems, Springer Science - Business Media, Berlin.
 7. Herma M. (2013), Bo to bot był, "Polityka", nr 36.
 8. Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 9. Kotler Ph., Caslione J.A., (2009), Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence, MT Biznes, Warsaw.
 10. Mruk H., red. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 11. Porter M.E., (2001), Strategy and the Internet, "Harvard Business Review", No. 3.
 12. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 13. Rutkowski L., (2009), Metody i techniki sztucznej inteligencji, WN PWN, Warszawa.
 14. Toffler A., (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 15. Weizenbaum J. (1966), Eliza - a computer program for the study of natural language communications between man and machine, "Communications of the ACM", No. 1.
 16. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 17. www.chatbots.org, (retrieved 1.06.2014).
 18. www.deloitte.com (retrieved 15.02.2014).
 19. www.egospodarka.pl/66183,Polski-biznes-a-wirtualny-doradca,1,39,1.html. (retrieved 05.15.2014).
 20. www.inteliwise.com/pl (retrieved 15.02.2014).
 21. Kasperski M., Krótka historia programów konwersacyjnych, www.aibotworld. com / articles / mk_historia.html. (retrieved 10.12.2013).
 22. www.komputerswiat.pl/artykuly (retrieved 15.06.2014).
 23. Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów. Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw. Research report commissioned by Alcatel-Lucent http://www3.alcatel-lucent.com/wps/ PA_1_A_1OB /images/ pl/ Images/Large_Callouts/PL_ Komunikacja_ przez_ rozne_ media.pdf. (retreived: 10.09.2013).
 24. www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html (retrivet)
 25. www. loebner.net/Prizef/TuringArticle.html (retrieved 10.06.2014).
 26. www.stanusch.com. (retrieved 10.01.2014).
 27. Wirtualny doradca pięć razy tańszy niż tradycyjne biuro obsługi klienta, www.gazetaprawna.pl, (retrieved 25.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu