BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tubielewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Miler Ryszard (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Determinanty rozwoju logistyki morskiej oparte na zmieniającej się roli portów morskich
Maritime Logistics Development Based on the Changing Role of the Seaports
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 125-146, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Słowa kluczowe
Porty morskie, Logistyka transportu, Przewozy lądowo-morskie, Handel zagraniczny
Seaports, Transport logistics, Land and sea transport, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni minionych dwóch dekad uwarunkowania rynkowe (ekonomizacja w obliczu globalnego kryzysu) i technologiczne (standaryzacja, unifikacja, integracja) handlu zagranicznego znacznie zmieniły obraz procesów transportu morskiego. Postępująca europeizacja i globalizacja, offshoring oraz niespotykany dotąd rozwój konteneryzacji doprowadziły do zasadniczych i fundamentalnych zmian w transporcie morskim i powiązanych z nim logistycznych łańcuchach dostaw. Zmiany te wymusiły również nowe podejście do określenia roli i znaczenia portów morskich w tych dynamicznie zmieniających się procesach logistyki morskiej. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy rozwojem logistyki morskiej a zmianami funkcji portów morskich. Opracowanie pozytywnie weryfikuje hipotezę stanowiącą, iż dynamiczny rozwój portów morskich w ostatnich dekadach (od wspólnoty portowej przez regionalizację, uterminalowienie, aż do etapu sieci portów) jest pochodną rozwoju logistyki morskiej determinowanej wzrastającym wolumenem obrotów morskiego handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The pattern of the modern international trade has been changed dramatically in last two decades due to changes in market conditions (tendencies in global crisis) and technological reasons (such as standardization, unification and integration). These new conditions have forced another changes, which affected all processes related to the seaborne trade. Dynamically introduced globalization and offshore activities as well as containerization led to fundamental changes in maritime transport, shipping, seaports and as a consequence in entire logistics chain of supply. All introduced so far new regulations redefined the role of seaports in modern maritime logistics. This paper aims on identification of correlation between maritime logistics and changing role of seaports. Authors attempt to positive verify the thesis stating that such dynamical development and transformation (from port community through regional port network, terminal community to the independent seaports network) of the seaports role is natural consequence of the maritime logistics development caused by increasing volume of the global seaborne trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Christowa Cz., Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011.
 2. Handel Zagraniczny. Poradnik dla praktyków, redakcja naukowa B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 3. Logistyka, redakcja naukowa Kisperska D., Krzyżaniak S., Biblioteka Logistyka, Wydawnictwo - Logistyki i Magazynowania; Poznań 2009.
 4. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 5. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 6. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyczna, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
 9. Szwankowski St., Współzależność funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 10. Szwankowski St., Tubielewicz A., Planowanie strategiczne w portach morskich (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Instytutu Morskiego Gdańsk-Szczecin 1992.
 11. Tubielewicz A., Międzynarodowy obszar logistyki w polskim handlu i transporcie morskim. Koncepcja logistyczna zarządzania, organizacji w handlu i transporcie morskim, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk 1994.
 12. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich, PAN O/Gdańsk, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.
 13. Tubielewicz A., Metodologiczne postawy prognozowania rozwoju portów, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk 1983.
 14. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 15. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 16. Vanroye K., van Mol B., Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej - możliwości, wyzwania i strategie, ekspertyza Buck Consultants International dla PE i KE, Bruksela 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu