BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego
Innovation and R&D Activity in Micro and Small Enterprises of Silesia Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 313-320, wykr.,tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Polityka badawczo-rozwojowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovative character, R&D policy, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost działań innowacyjnych i jego pierwsze efekty stanowią dobrą drogę do dalszego rozwoju i umacniania się pozycji mikro i małych przedsiębiorstw6. Ten sektor gospodarki wykazuje większą odporność na kryzysy dzięki elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających warunków działania. Korzystniej oddziałuje na rozwój innowacji i wynalazczości, jest komplementarnym dostawcą części, podzespołów i usług do produkcji realizowanej przez duże przedsiębiorstwa. Współczesna gospodarka jednak cechuje się dużą ilością procesów dostosowawczych, które wymuszane są poprzez globalizację. Przedsiębiorstwa z sektora MSP funkcjonujące tylko na rynku lokalnym zmuszane są do uczestniczenia w globalnej konkurencji. Sytuacja ta wymaga od nich ciągłych procesów dostosowawczych oraz innowacyjnych, aby móc konkurować i funkcjonować na danym rynku(fragment tekstu)

Introducing the innovation activity and co-operation in the area of R&D in micro and small enterprises of Silesia voivodeship is an aim of this paper. An issue of innovations of micro and small enterprises was raised because exactly an innovation influences on faster growth and the competitiveness of the economy of the given country.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2007
  2. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
  3. R. McAdam, T. McConvery, Barriers to innovation within small firms in a peripheral location, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2004, Vol. 10, No 3
  4. S. Mosey, J. Clare, D. Woodcock, Innovation decision making in British manufacturing SMEs, "Integrated Manufacturing Systems" 2002, Vol. 13 No. 3
  5. I. Otola, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman K. Poznańska, t. 3, SGH, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu