BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Roman Andrzej (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce)
Tytuł
Perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia
The Perspective of Quality Improvement in Medical Institutions.
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 85-99, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Normy ISO, Samoocena
Health care protection, Management, Quality management, ISO International Standards, Self-esteem
Uwagi
streszcz., summ. (WSM Warszawa i Wydział Zarządzania w Ciechanowie).
Abstrakt
Najczęściej wykorzystywanymi modelami zewnętrznej oceny systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia w Polsce są: Program Akredytacji Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; rodzina norm ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 i polska norma PN-N 18001; oraz samoocena zgodna z modelem doskonałości EFQM w ramach Regionalnej lub Polskiej Nagrody Jakości. Z analizy dostępnej literatury, wieloletniego doświadczenia placówek ochrony zdrowia, w tym autora, wynika, że najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując wszystkie trzy modele jednocześnie, lecz z zachowaniem odpowiednich relacji między nimi. (abstrakt oryginalny)

The most frequent applied models of external assessment of quality management system in medical institutions in Poland are: Hospital Accreditation Program; the branch of norms ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Polish norm PN-N 18001 and self-assessment according to the quality model of European Foundation for Quality Management within Regional or Polish Quality Prize. From the analysis of available literature, rich experience of medical institutions and the author's experience the following conclusion can be drawn: the best results are achieved while all three models are applied at the same time, providing proper relations among them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Donabedian A. (1966) Evaluating the quality of medical care. "Milbank Memorial Fund Quarterly" vol. 44 no. 3, s. 166-206.
  2. Juran J. M. (1998) Quality in Health Care Services. McGraw-Hill Companies.
  3. Krasucki P. (2005) Optymalizacja ochrony zdrowia, koszty i korzyści. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  4. Kurkowski J. L. (1999) Błędy i zaniedbania lekarskie, "Gazeta Lekarska" nr 1.
  5. Kutaj-Wąsikowska H., Bedlicki M., Ciećkiewicz J., Niżankowski R. (1999) Akredytacja szpitali rozpoczęta, "Gazeta Lekarska" nr 07/08.
  6. Lisiecka K. (praca zbiorowa) (2003) Zarządzanie jakością usług zdrowotnych. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
  7. Romańczyk T., Bedlicki M. (praca zbiorowa) (2006) Zintegrowany system zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Wymagania dla certyfikacji wg normy ISO 9001:2000 i dla akredytacji CMJ. TÜV NORD Polska Sp.z o.o.
  8. Tomalka R., Piekarski R. (2006) Porównanie systemów oceny jakości w ochronie zdrowia w Polsce i w Niemczech, X Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej, Kraków, s. 79.
  9. Vince I. (2007) National Institute for Clinical Excellence NICE, Międzynarodowe Forum Polityki Rządowej w Ochronie Zdrowia, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu