BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach-Kloskowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Istota infrastruktury logistycznej w porcie lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu i kontroli bagaży w Porcie Lotniczym Gdańsk
The Essence of Logistics Infrastructure at Airport with Special Regard to Baggage Transport and Control System at Gdansk Airport
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 147-161, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Logistyka transportu
Airports, Transport logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Port Lotniczy Gdańsk
Gdańsk Airport
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano pojęcie i klasyfikację infrastruktury punktowej transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem definicji infrastruktury scentralizowanej. Podkreślono znaczenie i konieczność inwestycji infrastrukturalnych w gdańskim porcie lotniczym. W ostatnich latach w Porcie Lotniczym Gdańsk przeprowadzono wiele bardzo istotnych, z usługowego punktu widzenia, inwestycji, zapewniających podniesienie jakości i niezawodności świadczonych usług. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in. drogę kołowania, przedterminalową płytę postojową, płytę do odladzania, drogę patrolowo-techniczną, nowy terminal pasażerski T2 oraz nowoczesny system transportu i kontroli bagażu. System ten stanowi istotny element infrastruktury logistycznej lotniska, zapewniając szybką i bezawaryjną obsługę pasażerów i ich bagaży oraz pracowników i usługodawców pracujących na terenie terminala T2. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept and classification of nodal infrastructure in air transport with particular regard to the definition of centralized infrastructure. The importance and the necessity for infrastructure investments at Gdańsk Airport are highlighted. In recent years, there has been a number of investments carried out at Gdańsk Airport improving quality and reliability of the services provided at the airport. The most important projects include: new taxiway, apron construction, de-icing apron, patrol and service road, construction of the second passenger terminal T2 as well as modern baggage transport and control system. The system is an important component of logistics infrastructure at the airport providing fast and reliable services for both passengers as well as employees and contractors working at Terminal 2. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnewicz J. (2012), Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Czernicki F., Skoczny T. (red.) (2011), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 3. Czownicki J., Rzeczyński B., (1980), Środki pracy transportu lotniczego, SGPiS, Warszawa.
 4. Dyrektywa 96/67/WE, Dz. Urz. L 272.
 5. Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu transportu i kontroli bagaży. Port Lotniczy Gdańsk, Dimark.
 6. Instrukcja obsługi systemu transportu. Port Lotniczy Gdańsk, Dimark.
 7. Materiały wewnętrzne Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
 8. Rekowski M. (red.) (2011), Regionalne porty lotnicze w Polsce, WUE w Poznaniu, Poznań.
 9. Ruciński A. (red.) (2006), Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Oficjalna strona internetowa firmy DIMARK, www.dimark.com.pl
 11. Oficjalna strona internetowa Gazeta.pl Trójmiasto, www.trojmiasto.gazeta.pl
 12. Oficjalna strona internetowa miasta Gdańsk, www.gdansk.pl
 13. Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. z 2002 r., nr 130, poz. 1 112.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 170, poz. 1015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu