BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajczak-Kowalska Anita (Uniwersytet Łódzki), Więcek Jan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmienne demograficzne w modelach popytu konsumpcyjnego
Demographic Variables in Models of Consumer Demand
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 157-178, bibliogr. 11 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza demograficzna, Popyt konsumpcyjny, Konsumpcja gospodarstw domowych
Budgets of households, Household expenditures, Demographic analysis, Consumption demand, Consumption in household
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents a general theoretical model of consumer demand formulated by W. Welfe. An analysis shows the changes occurring in the disposable income, the average number of people, the average number of households, total expenditure and expenditure on food by households belonging to different socio-economic groups in the years 1993-2011. The linear models of development trends and cause and effect models were used in the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak A., Zagadnienia skal jednostek konsumpcyjnych. Wpływ wieku i płci na konsumpcję - próba ustalenia, Studia Demograficzne 1967/14, s. 47-57.
 2. Budżety Gospodarstw Domowych w latach 1993-2011, GUS, Warszawa 1994-2012.
 3. Górecki B., Starzec K., Model konsumpcji rodziny za szczególnym uwzględnieniem jej cyklu życia, Roczniki IHW 1976/3, s. 3-7.
 4. Mynarski S., Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, PAN - Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967.
 5. Prais S.J., Houthakker H.S., The analysis of Family Budgets, Cambridge University, Cambridge 1955.
 6. Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Opracowania i Materiały 121, IHWiLL, Warszawa 1978.
 7. Welfe W., (red.), Ekonometryczne modele rynku. Modele Konsumpcji, t. 2, PWE, Warszawa 1974.
 8. Welfe W., (red.), Ekonometryczne modele rynku: Modele konsumpcji, PWE, Warszawa 1978.
 9. Więcek J., Modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych przekrojowych, Wyd. UŁ, Łódź 1988.
 10. Zając K., Ekonometryczna analiza budżetów rodzinnych, PWE, Warszawa 1966.
 11. Zarzycka Z., Praca zawodowa kobiet a budżet rodziny: zarys problemów i metod badawczych, wyd. 1, Wyd. UŁ, Łódź 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu