BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bretyn Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Łopatka Agnieszka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
The Role of the Informal Labour Market for Consumers in Poland and in the European Union (2005-2013)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2014, vol. 14, s. 5-14, rys., tab., bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Konsument
Local labour market, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of this paper is to analyze the role of the informal labour market in meeting the needs of consumers. The article also presents results of the research on undeclared work between 2005 and 2013. Authors evaluate the impact of unemployment on willingness to take the unregistered employment among consumers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski, M., Kryńska, E., Pater, K. & Walewski, M. ed. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Bierni zawodowo - nieaktywni zawodowo. Available at: www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.117.
 3. Co druga firma w Polsce łamie prawo pracy, Forbes 4.04.2014. Available at: www.forbes.pl/co-druga-firma-w-polsce-lamie-prawopracy. artykuly.174406.1.1.html.
 4. Co trzecia firma w szarej strefie, Forbes 13.08.2012. Available at: www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/co-trzecia-firma -w-szarej-strefie.29398.1.
 5. Communication of the Commission on Undeclared Work. European Commission. COM(98) 219.
 6. Defining undeclared work in Europe. Available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/ genericdocument/wcms_118045.pdf.
 7. Employment and Social Developments in Europe 2013 (2014). European Union.
 8. GUS (2010). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005-2008. Warszawa.
 9. GUS (2013). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011. Warszawa.
 10. GUS (2014). Roczne wskaźniki makroekonomiczne część III. Warszawa
 11. Informacja na temat rynku pracy, działań rządu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom oraz planowanych i wdrażanych zmianach funkcjonowania urzędów pracy (2013). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 12. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2012 (2013). Warszawa: GUS.
 13. Mateman, S. & Renomy, P.H. (2001). Undeclared Labour in Europe: Towards an Integrated Approach of Combating Undeclared Labour. Amsterdam.
 14. Mróz, B. (2009). Rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. In: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, ed. T. Słaby. Warszawa: SGH.
 15. OECD Employment outlook (2004).
 16. Pasternak-Malicka, M. (2013). Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce. Studia BAS nr 4 (36). Available at: www.bas.sejm.gov.pl (accessed on 1.06.2014).
 17. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 (2011). Warszawa: GUS
 18. Pater, K. (2007). Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Warszawa: IPISS.
 19. Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2014). Available at: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (accessed on 15.06.2014).
 20. Rynek pracy w Polsce w 2013 roku (2014). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 21. Schneider, F. & Buehn, A. (2012). Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces. IZA Discussion Paper No. 6891.
 22. Schneider, F. & Raczkowski, K. (2013). Size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and of its neighbouring countries from 2003 to 2013: some new facts. In: The Economic Security of Business Transactions, eds. K. Raczkowski, F. Schneider. Management in Business. Oxford: Chartridge Books Oxford. Ch. 1.
 23. Undeclared work in the EU (2013). TNS Opinion and Social. Available at: http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/ surveyreports/EU1404011D/EU1404011D.pdf (accessed on 20.06.2014).
 24. Wojdyło-Preisner, M. (2009). Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 25. Wojnar, J. (2012). Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011. Rzeszów: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu