BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Ewa (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego
The Tourist Product as A Chance of Tourism Development Illustrated by the Example of the Świętokrzyskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 537-547, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki
Tourist product, Tourism services, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Biorąc pod uwagę współczesne problemy wsi i rolnictwa, należy zauważyć, że rozwój turystyki może przysporzyć dodatkowych źródeł dochodów ludności rolniczej. Turystyka na wielu obszarach wiejskich w Polsce stanowi aktualnie coraz dynamiczniej rozwijającą się funkcję gospodarczą. W niektórych rejonach zaczyna ona odgrywać coraz istotniejszą rolę w strukturze funkcjonalnej. Rozwijanie przedsięwzięć turystycznych jest formą aktywności, która ożywia gospodarkę wiejską i daje szanse zatrudnienia mieszkańcom wsi. (fragment tekstu)

The most important elements for tourist consumption are tourist goods, i. e. goods created by nature or as a result of human activities. They area tourist destinations and they are called as tourist attractions. Natural environment having features of tourist values makes potential sources for tourist economy. The author of this article performs an analysis of tourism development in rural areas. They have also been taken into consideration while discussing this problem. The author also shows the development of tourism, as well as the concept of rural functional complexes, which is a new quality in the approach to tourism in rural areas. In the period of political transformation Polish agriculture was neglected. Divided farms in connecting with quality of natural environment conduct to serious difficulties in effective of the agriculture. This situation seriously determined the state of agriculture politic. Main items of state to head towards structural changes of country areas are first of all actions in conducting to increase of employment in different sectors in rural areas, support of consolidate institutions of regional development. The Świętokrzyskie Voivodship is the model area in which rural areas are of great importance. Tourist function is more and more important in its economy every year. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 434.
  2. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996, s. 90.
  3. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002, s. 404.
  4. E. Pałka, Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich KZZG PAN" 2008, z. 55, s. 145-153.
  5. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne, ujęcie statystyczne i dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2007, s. 300.
  6. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2005, s. 389.
  7. J. Kowalczyk, Możliwości rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, WSEiP, Kielce 2009, s. 201-217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu