BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Użytkowanie wieczyste a prawo zabudowy
Perpetual Usufruct Versus the Heritable Building Right
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 113-121, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Prawo zabudowy, Użytkowanie wieczyste, Analiza porównawcza, Nieruchomości
Heritable building right, Long-term lease, Comparative analysis, Real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje kwestię wzajemnej relacji dwóch praw rzeczowych. Pierwsze z nich to użytkowanie wieczyste, które ze względu na jego pochodzenie zwane jest (niesłusznie) reliktem socjalizmu. Drugie z kolei to prawo zabudowy, które jest konstrukcją jurydyczną znajdującą się obecnie na etapie projektu legislacyjnego. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy obu prawami, które sprawiają, że nie mogą one ze sobą konkurować. Prawo zabudowy nie może zastąpić użytkowania wieczystego, co jednak nie oznacza, że nie powinno być ono wprowadzone do polskiego systemu prawnego. To pierwsze prawo lepiej odpowiada współczesnym potrzebom obrotu nieruchomościami. Potwierdzają to też badania komparatystyczne, z których wynika, że podobne konstrukcje normatywne występują w prawie niemieckim, szwajcarskim i austriackim. Ze względu na to, że proces "transplantacji prawa" jest zwykle złożony i wymaga pogłębionej analizy komparatystycznej, w artykule znalazły się uwagi prawnoporównawcze, które mogą stanowić wnioski de lege ferenda dla koncepcji opracowywanej przez polskiego ustawodawcę. (abstrakt oryginalny)

This article presents main features of two property rights which are the perpetual usufruct and the heritable building right. The former one comes from socialism regime, but the latter one is a new theoretical conception, which is on the legislative making stage. This paper presents basic differences between both property rights, which cause that they can't be recognized as a mutually competitive rights. Moreover it is expected that a new right (the heritable building rights) will be introduced into the Polish legal system. This juridical construction seems to be an appropriate to current needs of the legal turnover. There are such equivalent norms in German, Swiss and Austrian legal systems. However the borrowing "the legal transplant" is complicated, so that in this paper are included comparative remarks to explain a core of this juridical construction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieranowski A. (2012), Prawo zabudowy i ciężary realne w pracach nad projektem kodeksu cywilnego, "Rejent", nr specjalny.
  2. Oefele H.F., Winkler K. (2012), Handbuch des Erbbaurechts, C.H. Beck, München.
  3. Graziano T.K. (2007), Die Europäisierung der juristischen Perspektive und der vergleichenden Methode - Fallstudien, "Zeitschriften für Vergleichende Rechtswissenschaft", nr 106.
  4. Gross M., Źróbek R. (2014), Public Real Estate Management in Post-socialist Countries, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 21, No. 4.
  5. Kucharska-Stasiak E. (2014), Uncertainty of Property Valuation as a Subject of Academic Research, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 21, No. 4.
  6. Örücü E. (2007), A General View of 'Legal Families' and of 'Mixing Systems', w: Comparative Law. Handbook, red. E. Örücü, D. Nelken, Oxford-Portland.
  7. Truszkiewicz Z. (2012), System Prawa Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa.
  8. Zaradkiewicz K. (2006), Podstawowe założenia dotyczące propozycji regulacji prawa zabudowy (materiał dyskusyjny przygotowany dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), "Przegląd Legislacyjny", nr 2 (54).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu