BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prochorowicz Marlena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Działalność gospodarstw agroturystycznych zaangażowanych w obsługę osób niepełnosprawnych
Activities of Agritourism Farms Involved in Service for People With Disabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 549-562, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki
Rural tourism, Tourism services, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna wieś nie ogranicza się tylko do rozwoju produkcji rolniczej. Coraz więcej właścicieli gospodarstw podejmuje działalność pozarolniczą, która staje się źródłem dodatkowych dochodów. Przykładem mogą być małe przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich: winiarnie, małe restauracje i zajazdy, przetwarzanie produktów żywnościowych, paczkowana żywność (suszone owoce, warzywa, grzyby, orzechy), produkty pszczelarskie (pyłek kwiatowy, propolis, miód nektarowy, mleczko pszczele, wosk), wyroby rzemiosła artystycznego. Na szczególną uwagę zasługuje turystyka wiejska i agroturystyka, które stwarzają nowe możliwości wypoczynku. Dają nowe miejsca pracy, a także dodatkowy dochód organizatorom usług turystycznych na wsi. (fragment tekstu)

The profile of the farms is changing along with conditions and opportunities for rural and agriculture development. Diversifying sources of income for farm families allows to increase development opportunities in the same farms, as well as better meeting the needs of family members. The article presents agritourism as a form of nonagricultural activities in rural areas. Special attention is paid to the business of agritourism farms involved in service for people with disabilities. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Politechnika Białostocka, "Rozprawy Naukowe" 2005, nr 123, Białystok 2005, s. 146-150.
  2. Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Wyd. FAPA, Warszawa 2000.
  3. A. Mikołajewicz, B. Srebro, Przygotowanie specjalistycznej oferty dla grup turystów uczestniczących w turystyce wiejskiej, [w:] Materiały powarsztatowe z zakresu turystyki wiejskiej dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich, Sądecka Organizacja Turystyczna na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 2005, s. 106-111.
  4. M. Baron, Agroturystyka, www.gazetapodatnika.pl, 17.07.2007.
  5. P. Stanisławski, Spragnieni wczasów i słońca, "Integracja" 2006, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu