BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gądek-Hawlena Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego w Polsce i jej dopasowanie do potrzeb ruchu turystycznego - zarys problemu
Spatial Arranging the Infrastructure of the Road Transport in Poland and for her Fitting to Needs Tourist Movements - Outline of the Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 455-464, il., tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Transport drogowy, Ruch turystyczny
Transport infrastructure, Road transport, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport drogowy odgrywa istotną rolę we współczesnej turystyce. Jest on wykorzystywany zarówno do realizacji systemów logistycznych zaopatrzenia sieci hotelowych i gastronomicznych w różnego rodzaju towary, jak i w przewozach pasażerskich o charakterze turystycznym1, a istotnym jego elementem jest infrastruktura utożsamiana z wszelkiego rodzaju drogami i urządzeniami stałymi, które są konieczne do zapewnienia przepływu i bezpieczeństwa ruchu2. Podstawowe składniki tej infrastruktury, takie jak drogi i punkty transportowe, wpływają na lepsze warunki przemieszczania osób dzięki wyższym parametrom techniczno- -ekonomicznym i coraz gęstszej sieci dróg3. Dlatego też brak międzynarodowych autostrad lub dobrze rozwiniętych sieci dróg pozostaje ze szkodą dla turystyki, natomiast stan przeciwny jej sprzyja.(fragment tekstu)

In the article deliberations concerning the influence of the infrastructure of the road transport on tourist movements were expressed. In detail a distribution and a state of the infrastructure of the road transport and fitting him to needs in the regional presentation were analysed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Transport jako składnik produktu turystycznego, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła w Sopocie, Sopot 2009
  2. Z. Kordel, K. Senator-Bentkowska, Definicja, klasyfikacja oraz źródła finansowania infrastruktury transportu, w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe nr 535, Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, WNUS, Szczecin 2009
  3. A. Hornig, S. Dziadek, Zarys geografii transportu lądowego, PWE, Warszawa 1987
  4. C. Kaspar, Współzależność między turystyką a środkami transportu, Problemy Ekonomiczne Turystyki, Departament Ekonomiczny GKKFiT, Warszawa 1970
  5. S. Dziadek, Geografia transportu Polski w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992
  6. R. Davidson, Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystycznej, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu