BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie internetu w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie zachodniopomorskim
The Meaning of Internet in Development of the Rural Tourism and the Agri-Tourism in Zachodniopomorskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 563-570, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki, Internet
Rural tourism, Tourism services, Tourism development, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W obecnych czasach jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania informacji i narzędziem do jej upowszechniania jest Internet. Ma on globalny zasięg i spełnia, oprócz funkcji informacyjnej i komunikacyjnej, również funkcję marketingową i handlową. Korzystając z Internetu, można poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać nowe znajomości, pozyskać klientów i prowadzić sprzedaż towarów czy usług praktycznie w nieograniczonym czasie. Internet stał się narzędziem prowadzenia biznesu (coraz częściej e-biznesu), wymuszając na jego użytkownikach nowy sposób myślenia i działania. (fragment tekstu)

One of the most important properties of informative technologies used in the rural tourism and the agri-tourism is the potentiality introduction of current offer on outlet and disseminating the information about region. Internet is one of the most effective marketing tools and it finds in touristic activity more and more varied uses. It influences on lifting the value and the meaning of country areas, acting more accessible for tourists. The aim of this paper was qualification range of use the Internet by owners of farms to leadership of activity in range of rural tourism in Zachodniopomorskie Province. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Jędrkowiak, Internet - naprawdę warto, "Business Sales" 2000, nr 1, s. 28.
 2. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 138.
 3. G. Gołembski, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym, Instytut Turystyki, Warszawa 1991, s.
 4. J. Merski, Informacja turystyczna w Polsce, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2002, s. 9.
 5. T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 36.
 6. K. Wajda, Znaczenie doskonalenia systemów informacyjnych w branży turystycznej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 159-163.
 7. Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2004, s. 214.
 8. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji produktu turystycznego, [w:] Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 413.
 9. A. Jachowicz, H. Legienis, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 10. R. Ziółkowski, Nowoczesne technologie informacyjne w rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 164-168.
 11. M. Parlińska, Informacja i jej znaczenie w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007, s. 412- 419.
 12. S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, s. 19-22.
 13. Z. Kryński, Udział biur podróży w sprzedaży ofert agroturystycznych, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 310-319.
 14. B. Sawicki, J. Antoszek, Rola usług internetowych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 169-173.
 15. M. Nowakowska, Współczesne problemy rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2003, s. 91.
 16. E. Jaska, Rola Internetu wśród pozostałych źródeł informacji na rynku usług turystycznych, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 225-237.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu