BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych jako element współczesnego potencjału turystycznego w Polsce
The Infrastructure of Great Sport Events as Element of Present of Touristic Potential in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 465-474, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Transport, Turystyka
Infrastructure, Transport, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasach widocznej konkurencyjności i globalizacji rynku turystycznego znaczenie ma wiele składowych tworzących produkt turystyczny. Należy do nich potencjał turystyczny. Wśród elementów tego potencjału należy wyróżnić te, które zaspokajają potrzebę aktywności psychofizycznej związanej z motywem zdrowotnym oraz potrzebę kibicowania - chodzi tu o podróżowanie do współczesnych miejsc "walki" - rywalizacji, zgodnie z motywem sportowym. Elementem tym, a zarazem składnikiem produktu turystycznego, jest infrastruktura sportoworekreacyjna.(fragment tekstu)

The aim of work is shown chosen the infrastructure sport - recreational permitting to realize tourism about sport motives (sport tourism). It in relationship from above mentioned following investigative questions: 1. What is the state of infrastructure of sport events permitting to realize fans (fans) tourism about sport motives? 2. Is in documents of strategic of sport and tourism the place for analyzed infrastructure? 3. Is the present sport infrastructure permitting in Poland sport events about global range?(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  2. Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007
  3. J. Standeven, P. De Knop, Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999
  4. B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Biblioteka Menedżera Sportu, Warszawa 2000
  5. J. Dżereń, Zasoby kultury fizycznej (na przykładzie wybranych regionów województwa mazowieckiego i kujawskopomorskiego) w latach 2001-2003, Wyd. Szkoły Wyższej, Płock 2007
  6. A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2003
  7. B. Ryba, Organizacja i zarządzanie sportem polskim, Resortowe Centrum Metodyczno- Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1995
  8. Z. Pawlak, A. Smoleń, Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych, AWF, Warszawa 2004
  9. R. Wirszyło, Urządzenia sportowe, Arkady, Warszawa 1982
  10. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu