BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty intensywności podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych w Szczecinie
Determinants of the Employment Intensity by Unemployed in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 153-164, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Model hazardu empirycznego, Lokalny rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie
Empirical hazard model, Local labour market, Employment, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena intensywności podejmowania zatrudnienia z wykorzystaniem modelu hazardu. Zbadano, czy wpływ wieku, wykształcenia i stażu osoby poszukującej pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia zmienia się w czasie i czy zmiana ta zależy od płci osoby bezrobotnej. Model hazardu empirycznego wykorzystano do oceny różnic w intensywności podejmowania pracy oraz do wyznaczenia hazardu względnego. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2012 r. obserwowane do końca 2013 r. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to assess the employment intensity by means of hazard model. The author answer the question if the effect of jobseeker's age, education, seniority on their employment intensity is changing over time and if this change depends on an unemployed person's gender. The empirical hazard model is applied to assess the differences in employment intensity and to calculate hazard ratios. The study is conducted on the basis of individual data of the unemployed people registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2012. The observation was terminated at the end of 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
  2. Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl, Szczecin.
  3. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
  4. He B.J., Zempel J.M. (2013), Average Is Optimal: An Inverted-U Relationship between Trialto- Trial Brain Activity and Behavioral Performance, "Computational Biology", No. 9 (11).
  5. Kalbfleisch J.D., Prentice R.L. (2002), The Statistical Analysis of Failure Time Data. Second Edition, Jonn Wiley & Sons, New Jersey.
  6. Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
  7. Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  8. Rynek pracy i wykluczenie w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny (2014), red. I.E. Kotowska, MNPiPS, Warszawa.
  9. Wu L.L. (1989), Issues in Smoothing Empirical Hazard Rates, "Sociological Methodology", No. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu