BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The Role of Organizational Culture and Human Capital Management in Process Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2014, vol. 14, s. 39-48, bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami biznesowymi, Badanie kultury organizacyjnej, Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Business Process Management (BPM), Organizational culture study, Human capital, Human Capital Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
There are numerous factors which significantly influence effective realization of business processes. One of them is organizational culture, which forms a context within which employees display specific behaviors. Apart from cultural aspects, a significant role in process organizations is played by employees, as they do not only guarantee efficient realization of business processes but also secure the design and implementation of changes which facilitate the increase in company competitiveness. This fact is related to special demands in the sphere of HRM: the use of adequate practices within job design and diversified motivational systems for various employee groups. The key role in these processes is also played by managers who create the vision, formulate business goals, design processes and manage people. The aim of this article is to describe cultural and social aspects of business process management and indicate the role of human capital in process organization(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile, T.M., Schatzel, E.A., Moneta, G.B. & Kramer, S.J. (2004). Leaders Behaviors and the Work Environment for Creativity: Perceived Leader Support. The Leadership Quarterly, 15 (1).
 2. Armistead, C. & Machin, S. (1997). Implications of Business Process Management for Operations Management. International Journal of Operations & Production Management, 17 (9).
 3. Brocke, J. vom & Sinnl, T. (2011). Culture in Business Process Management: A Literature Review. Business Process Management Journal, 17 (2).
 4. Cakar, F., Bitici, U.S. & MacBryde, J. (2003). A Business Process Approach to Human Resource Management. Business Process Management Journal, 9 (2).
 5. Czerska, M. & Rutka, R. (2004). Podejście procesowe do zarządzania zasobami ludzkimi. In: Podejście procesowe w zarządzaniu. Eds. M. Romanowska, M. Trocki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Davenport, T.H. (2010). Process Management for Knowledge Work. In: Handbook on Business Process Management 1. Introduction, Methods, and Information Systems. Eds. J. vom Brocke, M. Rosemann. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
 7. Davenport, T.H. (2003). Process Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 8. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 9. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 10. Higgs, M. & Hender, J. (2004). The Characteristics of the Creative Manager. Journal of General Management, 29 (4).
 11. Ingram, T. & Strużyna, J. (2004). Analiza procesów zarządzania zorientowanego na ludzi z punktu widzenia zachowań przedsiębiorczych. In: Podejście procesowe w zarządzaniu. Eds. M. Romanowska, M. Trocki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Jeston, J. & Nelis, J. (2014). Business Process Management. London and New York: Taylor and Francis.
 13. Mahmoodzadeh, E., Jalalinia, Sh. & Nekui Yazdi, F. (2009). A Business Process Outsourcing Framework Based on Business Process Management and Knowledge Management. Business Process Management Journal, 15 (6).
 14. Prahalad, C.K. & Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 15. Rosemann, M. & Brocke, J. vom (2010). The Six Core Elements of Business Process Management. In: Handbook on Business Process Management 1. Introduction, Methods, and Information Systems. Eds. J. vom Brocke, M. Rosemann. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
 16. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Wellbeing. American Psychologist, 55.
 17. Schmiedel, T., Brocke, J. vom & Recker, J. (2013). Which Cultural Values Matter to Business Process Management? Results from a Global Delphi Study. Business Process Management Journal, 19 (2).
 18. Trompenaars, F. (2010). Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business
 19. Wachowiak, P. (2004). Rola menedżera w zarządzaniu procesami. In: Podejście procesowe w zarządzaniu. Eds. M. Romanowska, M. Trocki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Zucchi, F. & Edwards, J.S. (1999). Human Resource Management Aspects of Business Process Reengineering: A Survey. Business Process Management Journal, 5 (4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu