BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemionek Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Siemionek Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategiczna karta wyników jako narzędzie wspomagające nadzór korporacyjny
Balanced Scorecard as a Tool to Support Corporate Governance
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 301-312, bibliogr. 19 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Korporacje, Zarządzanie korporacyjne, Strategia przedsiębiorstwa
Balanced Scorecard (BSC), Corporation, Corporate management, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper focuses on Balanced Scorecard as a tool to support corporate governance. The authors explain the nature of corporate governance and BSC and its role in enterprises developmental strategy. Basic corporate governance mechanism are also presented in this paper as well as benefits of BSC implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J.K., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej: podręcznik akademicki, CeDeWu, Warszawa 2012.
 2. Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 3. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRR, Warszawa 2002.
 4. Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 5. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 6. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Bieliński J. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa 2004.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa 2001.
 9. Kaplan R.S, Norton D.P., Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review 1993/71/5, s. 134-142.
 10. Kaplan R.S, Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a strategic management system, Harvard Business Review January-February 1996, s. 75-85.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: measures that drive performance, Harvard Business Review styczeń-luty 1992, s. 70-79.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 13. Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 14. Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2003.
 15. Modigliani F., Miller M., Dividend policy, growth and the valuation of sheres, Journal of Business 1961/34, s. 411-433.
 16. Bielecki J.K., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, 2012.
 17. OECD, Corporate Governance and the financial crisis, 2009.
 18. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny - teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu