BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwilecki Krzysztof
Tytuł
Analysis and Assesment of Lubuskie Province in Terms of Tourism Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2014, vol. 14, s. 49-57, bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Rekreacyjne walory środowiska, Czas wolny
Recreational values ​​of the environment, Leisure time
Uwagi
summ.
Abstrakt
The process of transformation of tourism sector in Lubuskie Province into a fundamental, strategic platform of its development needs to take into consideration the interdisciplinary tourism issues and the most desirable approach to the economic dimension of this sector. The transformational changes and growing unemployment in Lubuskie Province made the local government aware of the importance of tourism as an unquestionable sector of economy, relying solely on its natural resources. The awareness of planning and programming of the tourism development activities in Lubuskie Province demands an in-depth analysis and diagnosis of the local potential for tourism The aim of this paper is to analyze tourism potential in Lubuskie Province and attempt to define the factors that determine the shape of the tourism sector in the region. The study comprises the assessment of Lubuskie Province lakes' tourism potential by means of the SWOT analysis and the identification of different factors' impact on the the pace of tourism and recreation sector development as well as identifying future trends. The need for such an assessment and analysis is rationally justified due to the perception of tourism as a fundamental sector in the province's development in the upcoming decades(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J. (ed.) (2003). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu. Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
 2. Gierszewska, G. & Romanowska, M. (1999). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 3. Jermaczek, A. & Maciantowicz, M. (red.) (2005). Przyroda Ziemi Lubuskiej. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników.
 4. Kaczmarek, J., Stasiak, A. & Włodarczyk, B. (2002). Produkt turystyczny, albo jak zorganizować poznawanie świata. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Kiryluk, H., Michałowski, K. & Ziółkowski, R. (2000). Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 6. Klessa, L., Agapow, L., Piekarska, A., Grochowski, A., Grochowska, A. & Raginia, P. (1996). Przyroda województwa gorzowskiego. Życie jezior. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo WFOŚiGW w Gorzowie Wielkopolskim.
 7. Kondracki, J. (1988). Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
 8. Markowski, T. (2006). Marketing miasta. In: Marketing terytorialny. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Zagospodarowania
 9. Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
 10. Panasiuk, A. (2001). Produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe "Oeconomicus". Szczecin: Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus".
 11. Panasiuk, A. (ed.) (2006). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Panasiuk, A. (2007). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Panasiuk, A. (2011). Dylematy promocji produktu turystyki religijnej. In: Turystyka religijna - Zagadnienia Interdyscyplinarne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 647. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Ren, S. (2008). Innowacje w sektorze turystycznym północnej części województwa lubuskiego. Gorzów Wielkopolski: Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej. Przestrzennego Kraju, t. CXVI
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu