BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dylematy strategicznego i operacyjnego budżetowania zadaniowego w Polsce
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2014, nr 14, s. 19-34, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Efektywność gospodarowania, Finanse publiczne, Budżetowanie
Task budget, Business efficiency, Public finance, Budgeting
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Finanse publiczne w Polsce pełnią ważną rolę w procesie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Dokonywanie racjonalnego ustalenia celów, zadań, działań i mechanizmów ich mierzenia oraz weryfikacji jest możliwe dzięki budżetowaniu zadaniowemu. Określenie struktury planowania wydatków w postaci zadań zwiększa przejrzystość funkcjonowania sfery publicznej. Wyznaczenie odpowiednich procedur oraz harmonogramu prac zapewnia wprowadzanie zmian, które usprawnią funkcjonowanie sfery publicznej. Taka decyzja zwiększa szanse na faktyczną i terminową realizację projektów. Pozwala na wdrażanie mechanizmów zapewniających efektywne wykorzystanie środków finansowych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albiński P. (2012), Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 2. Filas J., Piszczek M., Stobnicka I. (1999), Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Agencja Rozwoju Komunalnego, Kraków 1999.
 3. Guziejewska B., Hajdys D. (2012), Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym systemie finansowym (na przykładzie województwa łódzkiego), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 266.
 4. Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015, s. 1-3 www.mf.gov.pl (dostęp z 7.04.2014).
 5. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Lubińska T. (2007), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Lubińska T. (red. nauk.), (2009), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 8. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T. (2006), Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, ,,Ekonomista'' nr 5.
 9. Maciąg W. (2013), Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego - refleksje i prognozy, Studia BAS, Nr 1 (33).
 10. Mikołowski W., Jezierska A. (2009), Główne kierunki modernizacji państwa - budżet zadaniowy i decentralizacja, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 11. Misiąg W. (2005), Planowanie budżetowe w samorządach, Municipium S.A., Warszawa.
 12. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Performance Budgeting in OECD Countries, (2007), Paris.
 14. Schick A. (2003), The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose Implementation Has Not, "OECD Journal on Budgeting" Volume 3, No. 2.
 15. Podstawka M., Dynowska J., Góralski P., Rudowicz E. (2007), Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008. Materiały szkoleniowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 16. Postuła M, Perczyński P. (2010), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Wydanie II (poprawione), Warszawa.
 17. Przychocka I. (2012), Budżet zadaniowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2014, omówienie aneks tabelaryczny, Rada Ministrów, Warszawa.
 19. Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020.
 20. Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015.
 21. Ustawa budżetowa na rok 2012, uzasadnienie tom II, omówienie, wydatki państwa w układzie zadaniowym, Warszawa.
 22. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, (2007), red. E. Ruśkowski, J. Salachna, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 23. Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości. Informacja o wynikach kontroli, (2012), Najwyższa Izba Kontroli.
 24. Wydatki budżetu państwa na 2014 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami, Ministerstwo Finansów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu