BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane zagadnienia funkcjonowania MŚP na współczesnym rynku
Selected Issues Functioning of Small and Medium Sized Enterprises on the Contemporary Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 179-185
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z uwagi na to, że MSP pod względem zasobów posiada niewielkie zasoby kapitałowe i zatrudnia niewielką liczbę pracowników, a pod względem relacji z rynkiem ma niewielki udział w rynku, ma małe możliwości kształtowania tego rynku, ale jednocześnie ma wyjątkowo silną zdolność elastycznego przystosowywania się do zmian na rynku i bliskie kontakty z klientami, dostawcami i innymi partnerami na rynku, zarządzanie w tego typu podmiotach gospodarczych charakteryzuje się specyficznymi właściwościami: a) MSP są zarządzane na ogół przez właścicieli, nie występują więc charakterystyczne dla dużych firm sprzeczności interesów między właścicielami a menedżerami; b) W MSP w ograniczonym zakresie stosowane jest zarządzanie strategiczne, przeważa natomiast zarządzanie operacyjne, które jak pisze S. Kasiewicz: • w pełni umożliwia kontrolowanie i monitorowanie jednostkowych kosztów wytwarzania wyrobów i świadczenia usług; • zapewnia stałą jakość wytwarzanych wyrobów przy spełnianiu coraz wyższych jakościowych wymagań klientów; • szybkość i niezawodność dostawy; • szybkość reakcji na zmiany popytu; • elastyczność, wyrażająca się zdolnością do szybkiego wprowadzania nowych produktów i ich modyfikacji, uruchamiania nowych procesów pracy oraz zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; c) decyzje kierownicze są podejmowane głównie z punktu widzenia korzyści krótkookresowych (a więc są łatwiejsze niż w dużym przedsiębiorstwie); d) wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje naczelny kierownik (właściciel); e) struktura organizacyjna nie jest rozbudowana i ma małą ilość szczebli (co przyspiesza proces decyzyjny); f) wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa jest mało sformalizowana; g) zarządzanie ma bardziej charakter "intuicyjny" niż "naukowy"; h) pracownicy są bardziej zintegrowani ze sobą i z kierownikami, bardziej identyfikują się z firmą, co pozytywnie wpływa na atmosferę pracy. Czy wymienione wyżej "specyficzne" właściwości zarządzania w MSP zapewniają sukces? Ich specyfika powoduje, że są wyraźnie określone i mogą do tego sukcesu bezpośrednio się przyczynić.(fragment tekstu)

The article is devoted to presentation of: • Areas (dimension measure and qualitative criteria) of SME defining; • Functions of SME; • Selected properties of management using in SME.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
  2. M. Rainelli, Ekonomia przemysłowa, PWN, Warszawa 1996.
  3. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
  4. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
  5. Poznańska, Innowacyjność jako czynnik determinujący wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M.J. Stankiewicza, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 293.
  6. S. Kasiewicz, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu