BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywna gospodarka odpadami w procesie zarządzania nieruchomością wspólną w aspekcie zmian ustawowych
Effective Administration of Waste Disposal in the Process of Joint Property Management in View of Recent Changes in Legislature
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 189-200, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Rynek mieszkaniowy, Zarządzanie nieruchomościami, Wspólnoty mieszkaniowe
Waste management, Housing market, Real estate management, Housing cooperative
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Gospodarka odpadami jest jednym z istotnych problemów, z którymi boryka się zarwno lokalny samorząd, jak i mieszkańcy, w imieniu których działają zarządcy nieruchomości. Proponowane zmiany legislacyjne dotyczące sposobu naliczania kosztów usługi wywozu odpadów wywołały liczne kontrowersje. Gminy, na których ciąży obowiązek usuwania odpadów "produkowanych" przez gospodarstwa domowe, w sposób nieprzekonująco dla mieszańców uzasadniały sposób rozliczania wspomnianych kosztów. Na przykładzie wybranych wspólnot mieszkaniowych autorki dokonały analizy efektywności poszczególnych sposobów naliczania kosztów za wywóz odpadów. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy kosztów wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w Szczecinie, ale autorki odniosły się do wszystkich możliwych ustawowo metod rozliczania kosztów, nie tylko tych uchwalonych przez gminę Szczecin. Narzędziem badawczym wykorzystanym w analizie były zarówno metody statystyczne, jak i modelowanie ekonometryczne. Uzyskane wyniki mogą służyć samorządom lokalnym oraz wspierać zarządców nieruchomości wielolokalowych. (abstrakt oryginalny)

Waste disposal is one of the vital issues faced by both local governments and residents of properties represented by their property managers. Basing on the example of selected commonholds the authors analysed the effectiveness of several methods of calculating the waste disposal costs. Even though the study was conducted on the basis of cost analyses of commonholds located in Szczecin, it referred not only to cost settlement methods regulated by the City Council in Szczecin, but to the full range of legally mandated methods. The research tool in that analysis were both statistical methods and econometric modelling. The study findings may be found useful not only by local governments but also by managers of multiple dwellings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg B., Foryś I. (2009), Prognozowanie zużycia wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 2, Kraków.
  2. Domański C. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Rosik-Dulewska C. (2000), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21).
  5. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 228).
  6. Zając K. (1982), Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu