BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deja Wojciech (Uniwersytet Warszawski, student), Śmiglak Maria (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
U źródeł ogólnoświatowego kryzysu finansowego: Lehman Brothers - geneza upadku
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 27, s. 152-170, tab., rys., bibliogr s. 170.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Bankructwo
Financial crisis, Mortgage credit, Bankruptcy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Lehman Brothers
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie genezy upadku Lehman Brothers. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że od tego właśnie momentu zaczęto powszechnie mówić o ogromnej skali panującego od 2006 roku w USA kryzysu finansowego. Analizie poddano zależność ceny kursów akcji banku od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Badanie weryfikuje hipotezę, według której Lehman Brothers niekoniecznie musiał upaść - a przynajmniej nie w tak szybkim tempie, jak się to stało w rzeczywistości. Oczekiwać należy, że zmiany makroekonomiczne nie pozostały bez wpływu na sytuację gospodarczą banku. Wydaje się jednak, że upadek banku spowodowany był nie tylko dekoniunkturą, ale również innymi, jednorazowymi zjawiskami, na co wskazywać mogą zmiany strukturalne na wykresie kursów akcji banku. Dodatkowe hipotezy analizy dotyczą zastosowania mnożników krótkookresowych i długookresowych w jednowskaźnikowym modelu Sharpe'a dla opisania zależności między zmianami cen akcji spółki a wartościami indeksu giełdowego, przy stosunkowo większej wiarygodności miary długookresowej. Przewidywać należy dodatkowo występowanie typowych dla danych finansowych zjawisk warunkowej heteroskedastyczności, które modelowane są przy pomocy różnorodnych efektów ARCH. Artykuł został skonstruowany w następujący sposób: rozdział 2. zawiera przegląd literatury przedmiotu oraz dotychczas przeprowadzonych badańw tej dziedzinie, rozdział 3. przedstawia metodologię jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a jak również modeli ARCH, GARCH i TARCH, w rozdziale 4.przeprowadzono dyskusję techniczną związaną z badaniem, którego wyniki zaprezentowano w rozdziale kolejnym. Wnioski omówiono w rozdziale 6. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilbao A., Arenas M., Jimenez M., Perez Gladish B., Rodriguez M.V., 2006, An extension of Sharpe's single-index model: portfolio selection with export betas "Journal of Operational Research Society" nr 57, s. 1442-1451.
 2. Bollerslev T., 1986, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity "Journal of Econometrics" nr 31, s. 307-327.
 3. Dickey D., Fuller W., 1979, Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association" nr 74,s. 427-431.
 4. Engle R., 1982, Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, "Econometrica" nr 50, s. 987-1007.
 5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2006, Ryzyko systematyczne spółek z indeksuWIG20 a koniunktura giełdowa, [dostęp 11.11.2009], dostępny w Internecie: http://ekrol.sggw.waw.pl/publikacje/pdf/zneiogz60_2006/Art_14_Karpio_Zebrowska.pdf.
 6. Kwiatkowski D., Phillips P, Schmidt P., Shin Y., 1992, Testing the Null Hypothesis ofStationarity against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics" nr 54,s. 159-178.
 7. Markowitz H., 1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, NewYork.
 8. Markowitz H., Todd G., Sharpe W., 2000, Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, NewHope.
 9. Markowski L., 2001, Empirical verification of the Sharpe's single-index model - the example of the Warsaw Stock Exchange, "Economic Sciences" nr 4.
 10. Phillips P., Perron P., 1988, Testing for a Unit Root in Time Series Regression "Biometrika" nr 75, s. 335-346.
 11. Piontek K., 2000, Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, [dostęp 11.11.2009], dostępny w Internecie: http://www.kpiontek.ae.wroc.pl/warunk.pdf.
 12. Rabemanjara R., Zakoian J., 1993, Threshold ARCH model and asymmetries in volatility, "Journal of Applied Econometrics" nr 8, s. 31-49.
 13. Sharpe W., 1963, A Simplified Model for Portfolio Analysis, "Management Science" vol.9, nr 2, January 1963, s. 277-293.
 14. Sharpe W., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "The Journal of Finance" vol. 19 nr 3, s. 425-442
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu