BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gdakowicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza satysfakcji klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - wyniki badań ankietowych
Customer Satisfaction Analysis for Real Estate Agencies - a Questionnaire Survey
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 201-212, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Satysfakcja klienta, Usługi, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Badania ankietowe
Customer satisfaction, Services, Property turnover, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Satysfakcja klienta ze świadczonych usług zapewnia jego lojalnoś i wzmacnia jego związek z firmą usługodawcy oraz bezpośrednio wpływa na zyski osiągane przez przedsiębiorstwo. Ocenia się, że zadowolony klient udziela firmie pozytywnej rekomendacji trzem kolejnym osobom. Celem artykułu było zbadanie stopnia satysfakcji z usług świadczonych przez biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Szczecinie. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 322 klientów wybranych agencji nieruchomości. Kluczowe było pytanie o zamiar skorzystania z u sług tego samego biura ponownie lub polecenia go znajomym. (abstrakt oryginalny)

Customers satisfaction with the provided services ensures their loyalty and strengthens the relationship between them and the service provider, thus directly affecting the profits made by the company. A satisfied customer recommends the company to three other people. The purpose of the article is to examine customer satisfaction with the services provided by the real estate agencies in Szczecin. 322 clients of the selected real estate agencies were surveyed. The key question was about the intention of using the services of the same agency again or recommending it to friends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anglin P.M. (1997), Determinants of Buyer Search in a Housing Market, "Real Estate Economics", Vol. 25, No. 4.
 2. Atarodian A. (2013), The Impact of Brand Credibility on Customer Satisfaction in the Banking Industry in the North West of Iran, "Life Science Journal", Vol. 10, No. 6.
 3. Baran T. (2000), Jak usatysfakcjonować klienta, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 4. Baryla E.A., Zumpano L.V. (1995), Buyer Search Duration in the Residential Real Estate Market: The Role of the Real Estate Agent, "Journal of Real Estate Research",Vol. 10.
 5. Bitran G., Mondschein S. (1997), A Comparative Analysis of Decision Making Procedures in the Catalog Sales Industry, "European Management Journal", Vol. 15, No. 2.
 6. Gdakowicz A. (2008), Badanie koniunktury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 1997-2006, maszynopis rozprawy doktorskiej, Szczecin.
 7. Gharakhani D., Sinaki M.T., Dobakhshari M.A., Rahmati H. (2013), The Relationship of Customer Orientation, Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Innovation in Small and Medium Enterprises, "Life Science Journal", Vol. 10.
 8. Jones T.O., Sasser W.E. (1995), Why Satisfied Customer Defect, "Harvard Business Review", Vol. 73, No. 6.
 9. Klienci nie znają biur ani pośredników nieruchomości (2013), http://halo.domy.pl/kliencinie- znaja-posrednikow-nieruchomosci (dostęp 06.2014).
 10. Kotler Ph. (1999), Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 11. Michalak J. (2006), Poziom satysfakcji klientów biur nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 438, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Sweis G.J., Imam R.M., Kassab G.M., Sweis R. (2013), Customer Satisfaction in Apartment Buildings: The Case of Jordan, "Life Science Journal", Vol. 10.
 13. Zheng S., Liu H., Lee R. (2006), Buyer Search and the Role of Broker in an Emerging Housing Market: A Case Study of Guangzhou, "Tsinghua Science and Technology", Vol. 11, No. 6.
 14. Zheng S., Wu J. (2009), Brokerage Industry and Buyer's Choice in an Emerging Housing Market: A Case Study of Guangzhou, http://www.siqizheng.cn/downloads/CM02-127_ ZHENG_WU_Brokerage_Industry_and_Buyer_Choice.pdf (dostęp 06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu