BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florencka Natalia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Tarnawski Marek (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Zmienność stężenia metali ciężkich w profilach osadów dennych wybranego stawu rybnego
Changeability of Heavy Metal Concentration in Bottom Sediment Profiles in a Chosen Fish Pond
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1, s. 23-28, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Metale ciężkie, Hodowla ryb, Zbiorniki wodne, Zanieczyszczenie wód
Heavy metals, Fish farming, Water container, Water pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości chemicznych (szczególnie stężeń metali ciężkich) w warstwach osadów dennych wybranego stawu rybnego. Wykazano zmienność stężeń metali ciężkich w profilu głębokościowym osadów. Wyższe stężenia metali występują w miejscach deponowania osadów organicznych, co świadczy o roli materii organicznej w akumulowaniu zanieczyszczeń. Określony poziom stężeń metali śladowych w osadzie nie wskazuje na jego skażenie, a żadna z wartości nie przekroczyła wartości progowych podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów jakości ziemi.(abstrakt oryginalny)

Investigation results of chemical properties (especially heavy metal concentration) in bottom sediment depth profile were shown. Higher metal concentrations occur in places of organic sediment deposition; this evidences the role of organic matter in accumulation of pollutants. A determined level of metal trace concentration in the sediment do not indicate at its contamination and none of the values was higher than the threshold values given in the Regulation of the of Environment concerning standards Minister of ground quality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burley K., Prepas E., Chambers P.: Phosphorus release from sediments in hardwater eutrophic lakes: the effects of redox-sensitive and insensitive chemical treatments. Freshwater Biology, 46, 2001,1061-1074.
  2. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków w środowisku biologicznym. PWN, Warszawa 1999.
  3. Lis J., Pasieczna A.: Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny 1995.
  4. Lityński T., Jurkowska H., Goriach E.: Analiza chemiczno-rolnicza. Przewodnik metodyczny do analizy gleby i nawozów. PWN, Warszawa 1976.
  5. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991.
  6. PN-ISO 10390 (grudzień 1997) Jakość gleby. Oznaczanie pH.
  7. PN-R-04032 (styczeń 1998) Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego.
  8. PN-R-04033 (styczeń 1998) Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002, Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu