BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych
Tourist Potential of Cracow Within the Scope of the Industry of Group Business Meetings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 625-636, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki biznesowej
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa
Business tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Przemysł spotkań (ang. meetings industry) albo inaczej turystyka MICE albo po prostu turystyka biznesowa to niezwykle dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach gałąź gospodarki na całym świecie. Imprezy związane z działalnością zawodową uczestników szacowane są na wartość wielu mld dolarów. Stąd też o ich organizację konkurują liczne państwa i konkretne miejscowości. Celem artykułu jest określenie możliwości Krakowa w zakresie organizacji grupowych spotkań biznesowych. Na wstępie wyjaśniono pojęcie turystyki MICE, wyszczególniając rodzaje imprez służbowych. Następnie omówiono obecne miejsce Polski i Krakowa na świecie w zakresie liczby organizowanych wydarzeń typu MICE oraz rysujące się szanse rozwoju tego sektora turystyki. Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań turystyki MICE w dawnej stolicy Polski, przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2009 roku. Na ich podstawie zidentyfikowano potencjał grodu Kraka w zakresie organizacji grupowych spotkań biznesowych i określono jego wykorzystanie. (fragment tekstu)

This article aims to identify the possibility of Krakow in the organization of group business events. The theoretical part explains the concept of MICE tourism, specifying the types of business meetings. Next the current place of Poland and Krakow in the world in the range of number of organized MICE events were presented and the chances of development of this sector of tourism were outlined. The results of research of MICE tourism carried out in the former Polish capital in 2009 were the empirical part of work. On their base a potential of Krakow in the organization of group business meetings was identified and its exploiting was analysed. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kozłowski, Podróże służbowe w czasach e-gospodarki, [w:] Turystyka biznesowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 51-52.
  2. Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa 2003, s. 12-13
  3. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 72-75
  4. I. Kubińska, Międzynarodowa turystyka kongresowa w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", nr 4/62, Warszawa 1982, s. 24
  5. R. i M. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, s. 201
  6. Z. Unger, Turystyka kongresowa, "Rocznik Dydaktyczny", Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Warszawa 1996, s. 37-38.
  7. R. Seweryn, Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 704, Prace z zakresu turystyki, AE, Kraków 2006, s. 44-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu